För dig som vill arrangera ett evenemang i Lund

Lund är platsen för välbekanta större evenemang som Lundakarnevalen och Lundaspelen. Närheten mellan evenemangsplatserna i en charmig stadskärna gör Lund till en utpräglad festivalstad. Runt om i kommunen finns miljöer som passar för olika evenemang. Festivaler som tex Lund Comedy Festival, Körfestivalen, Litteralund och Nordisk Filmfestival är exempel på återkommande festivaler som arrangeras i Lund.

Har du ett evenemang som du vill värva, etablera eller ett befintligt evenemang som du behöver utveckla? Vänd dig till Lunds kommuns destinationsbolag Visit Lund AB för frågor om evenemangsplatser, stöd eller bara få tips och idéer.

Evenemangets plats

Vill du arrangera ett evenemang inomhus? Här listar vi de lokaler som finns att hyra i Lunds kommun:
Lista över lokaler

Vill du boka en möteslokal hittar du tillgängliga lokaler hos Meet in Lund.
www.meetinlund.se

Vill du istället anordna ditt evenemang utomhus, som till exempelvis i en park eller på ett torg, hittar du här de platser som finns till förfogande.  
Platser för utomhusevenemang

När du har hittat en bra plats kontaktar du markägaren för att se om platsen är ledig och för mer information om eventuella regler. Vill du hålla ditt evenemang på kommunens mark behöver du betala en upplåtelseavgift. Avgiften styrs av evenemangets innehåll och storlek. För mer hjälp kontakta: 
E-post: arrangemang@visitlund.se

Du behöver tillstånd för vissa evenemang

Ett evenemang utomhus måste ha polistillstånd. Beroende på vilket innehåll du vill ha på ditt evenemang kan det krävas fler tillstånd. Exempelvis serveringstillstånd för alkohol.

Mer information om polistillstånd, polisens hemsida

Mer information om serveringstillstånd  

Säkerhet vid evenemang

Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering. Det är viktigt att planeringen för säkerhet och trygghet är en del av den totala planeringen inför ett evenemang. Det är också viktigt att planeringen för säkerhet initieras tidigt i planeringsprocessen.

Med en tydlig evenemangssäkerhet skapas  förutsättningar för samsyn när det gäller säkerhetsbegrepp, och ökar möjligheterna för tydlig kommunikation och ett konstruktivt samarbete mellan inblandade aktörer.

Lunds kommun arbetar mot att hjälpa arrangörer och myndigheter att förebygga risker och skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett säkert och trevligt evenemang - och att skapa beredskap, för möjliga händelser och handlingsberedskap att hantera dem.
Mer information hittar du i MSBs säkerhetsguide som finns här

Marknadsföring av ditt evenemang

När platsen är klar, datumet spikat och tillståndet klart är det viktigt att du marknadsför ditt arrangemang för att få så stor spridning som möjligt.

Lunds kommun har flera möjligheter att hjälpa dig med detta. Kommunen har exempelvis en evenemangskalender där du kan lägga upp ditt evenemang.

Evenemangskalendern

För dig som vill lägga in evenemang i kalendern, så fungerar det

Vid större evenemang finns också möjligheter att synas på exempelvis vepor, affischer och på andra ytor. Skicka ett mejl för att höra hur kommunen kan hjälpa ditt evenemang.
Marknadsföringshjälp:
E-post: arrangemang@visitlund.se

Evenemangsstöd

Det finns möjlighet att söka evenemangsstöd till ditt evenemang. För att kunna få bidrag måste ditt evenemang uppfylla vissa kriterier. 

Ansök om evenemangsstöd

Information om hur du söker evenemangsstöd

Lunds kommun har som ambition att utvecklas ytterligare som evenemangsstad. Hur detta ska ske finns utförligt förklarat i kommunens nya evenemangsstrategi.
Lunds evenemangsstrategi

För övrigt stöd och bidrag se:
Bidrag till föreningsarrangemang

Upplägg av biljetter

Är du arrangör och behöver hjälp med biljettförsäljningen? Då kan Visit Lund hjälpa dig! Om ditt evenemang äger rum på Lunds Stadsteater eller i Folkparken Rotundan bemannas dessutom biljettkassan vid föreställningen utan kostnad.

När du låter Visit Lund lägga upp ditt evenemang blir det synligt och tillgängligt för många. Det ingår marknadsföring såsom synlighet i nyhetsbrev, på hemsidor, i Lunds kommuns evenemangskalender, på Facebook och på bildskärmar.
För information om avtal och kostnader kontakta Visit Lund via:
E-post: Johanna.Beverhjelm@visitlund.se

Kontakta gärna Visitlund AB

Har du en idé om ett evenemang, men vet inte hur du ska genomföra det kan du få hjälp här:
E-post: arrangemang@visitlund.se