Litteralund

Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur och en del i Lunds kommuns kulturverksamhet sedan 2005. Festivalens fokus är det skrivna ordet, men även andra konstuttryck får plats som teater, film och dans.

Litteralund 2019

Med fokus på litteratur för barn och unga

Uppdraget är att på olika sätt skapa förutsättningar för och inspirera barn och unga till att läsa, skriva och skapa. Barnen och de unga får ta del av programmet dels genom skolan, men också genom en stor mängd offentliga programpunkter.

Vartannat år anordnar Litteralund en konferens som är en betydelsefull arena och mötesplats för litteraturförmedlare, barnboks- och ungdomsboksbranschen.