Bidrag och stöd till föreningar

Är du aktiv i en förening? Vill du anordna ett arrangemang? Eller har du en idé som du vill förverkliga? Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan du söka bidrag, stöd och stipendier.

Du söker allt stöd från oss via en och samma tjänst. Du loggar in och fyller i hela ansökan via nätet, när och där det passar dig. I tjänsten bifogar du enkelt bilagor. När du är inloggad kan du följa ditt ärende hela vägen från ansökan till beslut.

Ansök om bidrag

Fyra teman för våra bidragsformer

Lunds kultur- och fritidsliv behöver eldsjälar och nya initiativ som gör Lund till en bättre plats att bo på och verka i. Vi har delat in de olika bidragsformerna i fyra teman. Här nedan kan du läsa en kort översikt över dessa för att lättare kunna hitta vilken typ av stöd som passar din idé eller verksamhet.

Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Stödet vänder sig till föreningar eller andra aktörer som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 7 och 20 år.

Mer om stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Stöd till ungas egen organisering (unga leder unga)

Detta är bidrag som kan sökas av personer i åldrarna 13 till 25 år som vill organisera sig själva i föreningsform eller i projekt.

Mer om stöd till ungas egen organisering

Stöd till publika arrangemang

Bidrag som vänder sig till aktörer som verkar på en publik arena.

Mer om stöd till publika arrangemang

Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Innehåller bidrag till studieförbund samt till rättighetsbärande organisationer.

Mer om stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kulturochfritidsbidrag