Stödmodell - Midi

Midi: Projekt 1 år (2021)

Information: Midi; 1 års projektstöd inom konst, kultur och innovation

Vem passar det?

Stödmodellen Midi passar aktörer som har en projektidé inom konst, kultur och innovation som de vill utveckla. Som Midi kan du få en plats på Stenkrossen mellan 3 månader till 1 år.

Lunds kultur- och fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att sammansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsam som möjligt för samtliga parter.

Förlängning

Midi är förlängningsbar med 1 år, och endast en gång. Om man önskar fortsätta ha projektplats måste en kalla Stenkrossens verksamhetsledare till ett dialogmöte senast 3 månader innan avslutad projektperiod.
Om en önskar vara kvar på Stenkrossen med sin verksamhet även efter att det förlängda året har löpt ut, måste en inkomma med en ansökan om stödmodellen Maxi (3 år).

Kostar det något?

Projektplatsen kostar inget i monetära medel. Däremot förbinder sig nyttjaren av projektplatsen till att bidra till Stenkrossens öppna verksamhet. För Midi görs detta i form av ett antal aktiviteter som går i direkt linje med det projekt/verksamhet en planerar att bedriva på Stenkrossen.

De öppna aktiviteterna gäller i gengäld för projektplatsen för varje påbörjad 3-månadersperiod, och kan bestå av; workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som utomstående har möjlighet att delta i utan några djupare tidigare förkunskaper. Projekt på 3-6 månader kräver 2 tillfällen, 6-9 månader kräver 3 tillfällen och 9 månader-1 år kräver 4 tillfällen av öppen verksamhet.

Finns det några krav en måste uppfylla för att kunna ansöka?

För att kunna ansöka om projektplats på Stenkrossen måste en inkomma med en projektplan för hela den önskade perioden. Projektplanen ska innehålla en beskrivning av projektet, samt dess syfte och mål, med en bifogad tidsplan, plan för finansiering, samt en konkret beskrivning av de öppna aktiviteterna (form/art, kort beskrivning och önskemål om datum för genomförande).

De önskade datumen för den öppna verksamheten kan komma att omförhandlas om tidpunkten ej passar med övriga pågående aktiviteter i huset.
Efter inlämnad ansökan kallas de som blivit beviljade en projektplats till ett planeringsmöte med Stenkrossens verksamhetsledare.

Projekt eller verksamheter vars huvudsakliga syfte är välgörande ändamål kan inte beviljas plats på Stenkrossen.

Ansökan är öppen en gång om året, under hösten. Ansökan inför 2020 öppnar den 1 september och stänger den 15 oktober 2019.

Hur och när kommer jag att redovisa resultatet?

I slutet av den avtalade projektperioden krävs att nyttjaren inkommer med en skriftlig redovisning av den gångna projektperioden, som inkluderar beskrivning av projektförlopp, resultat, mm.
Projektredovisningen ska skickas in senast 3 månader efter avslutad projektperiod. Om nyttjarens avtalade öppna aktiviteter, eller redovisning efter projektperioden, uteblir så kan detta påverka nyttjarens möjligheter till bidrag från Lunds kommun i framtiden.

Projektredovisningen ska innehålla

Projektredogörelse; vad är/var visionen, vad har åstadkommits, vad har hänt, hur gick en tillväga.

  • Resultat av arbetet under projektperioden
  • En sammanfattning av statistiken från de öppna verksamheterna, såsom besökarantal, samt ev. övrig besökarstatistik etc. Om nyttjaren/företaget har inbringat inkomst från projektet på Stenkrossen, t ex biljettintäkter, ska även detta redovisas.
  • Ev. reviderad projektplan (om en vill ansöka om förlängning)

Information

För mer information om bidraget, kontakta
E-post: Ellen Andersson
Telefon: 046-359 62 19

Short summary in English:

Information on Midi; 1-year project grant within art, culture and innovation

This grant is aimed to those with a project idea within art, culture or innovation, that one would like to develop, from 3 months up to 1 year. The spot at Stenkrossen is free of charge, but requires the user to contribute with a number of activities that is open to the public and connected to one's project in question, e.g a performance, workshop or lecture. The applicant will have to send in a project plan, including a project description, time schedule, plan for financing, a concrete description of the public activities one would like to contribute with, and preferable date and time to carry the activities through. At the end of the project period the user will have to submit a report of the time, and results of their work, at Stenkrossen, no later than 3 months after the project period has ended.

The online application form is only available in Swedish and Norweigan, but you may send in all attachments in English if this is more convenient to you.