Stödmodell - Mini

Mini: Projekt 0-3 månader (2021) Möjligheten att ansöka är tillfälligt stängd.

Vem passar det?

Stödmodellen Mini passar de projekt inom konst, kultur, och innovation som vill ha en plats på Stenkrossen en kortare tid, t ex ett residens eller genom en kortare projekt-, produktions- eller utvecklingsfas.
Som 3-månadersprojekt kan du få en plats på Stenkrossen mellan 0 till 3 månader.
Mini är ej förlängningsbar. Om en önskar fortsätta utveckla sitt projekt på Stenkrossen kan en inkomma med en ny ansökan för stödmodellen Midi (1 år).

Lunds kultur- och fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att sammansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsam som möjligt för samtliga parter.

Kostar det något?

Projektplatsen kostar inget i monetära medel. Istället förbinder sig nyttjaren av projektplatsen till att bidra till Stenkrossens öppna verksamhet. Detta görs i form av en öppen aktivitet som går i direkt linje med det projekt en planerar att driva på Stenkrossen. Den öppna aktiviteten gäller i gengäld för projektplatsen för varje påbörjad 3-månadersperiod, och kan bestå av; workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som utomstående har möjlighet att delta i utan några djupare tidigare förkunskaper.

Finns det några krav vi måste uppfylla för att kunna ansöka?

För att kunna ansöka om projektplats på Stenkrossen måste en inkomma med en projektplan för hela den önskade perioden. Projektplanen ska innehålla en beskrivning av projektet, samt dess syfte och mål, med en bifogad tidsplan, plan för finansiering, samt en konkret beskrivning av den öppna aktiviteten som ska fungera som betalning (form/art, kort beskrivning och önskemål om datum för genomförande). Det önskade datumet för den öppna verksamheten kan komma att omförhandlas om tidpunkten ej passar med övriga pågående aktiviteter i huset.
Efter inlämnad ansökan kallas de som fått beviljat en plats på Stenkrossen till ett planeringsmöte med Stenkrossens verksamhetsledare.

Projekt eller verksamheter vars huvudsakliga syfte är välgörande ändamål kan inte beviljas plats på Stenkrossen.

Möjligheten att ansöka öppnar den 1 september, fullständig ansökan måste inkomma senast en månad innan planerad projektstart.

Hur och när kommer jag att redovisa resultatet?

I slutet av den avtalade projektperioden krävs att nyttjaren inkommer med en kort skriftlig redovisning av den gångna projektperioden, samt utvärdering och samlad statistik av den öppna verksamheten.

Projektredovisningen ska skickas in senast 3 månader efter avslutad projektperiod. Om nyttjarens avtalade öppna aktivitet, eller redovisning efter projektperioden, uteblir så kan detta påverka nyttjarens möjligheter till bidrag från Lunds kommun i framtiden.

Information

För mer information om bidraget, kontakta
E-post: Ellen Andersson
Telefon: 046-359 62 19

Short summary in English:

Information on Mini; 3-month project grant within art, culture and innovation

This grant is aimed to those with a project format which concentrates on a shorter process, 0-3 months, such as an artist-in-residance stay, or other projects in shorter developing stages. The spot at Stenkrossen is free of charge, but requires the user to contribute with an activity that is open to the public, e.g a performance, workshop or lecture connected to one's project in question. The applicant will have to send in a project plan, attaching a time schedule, a plan for financing, a concrete description of the public activity one would like to contribute with, and preferable date and time to carry it through. At the end of the project period the user will have to submit a brief report of the time and results of their work at Stenkrossen, no later than 3 months after the project period has ended.

The online application form is only available in Swedish and Norweigan, but you may send in all attachments in English if this is more convenient to you.