Generella regler för bidragshantering

Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar kostnader för stöd till föreningslivet efter förändringsnivå från kommunkontoret i samband med verksamhetsplan. Kultur- och fritidsnämnden ser över om det finns anledning att förändra nivå för stöd till föreningslivet.

Den bidragsberättigade verksamhetens omfattning

Du som söker bidrag ska kunna visa att det belopp du söker är rimligt i förhållande till det du vill åstadkomma.

Återbetalningsskyldighet vid ej genomförd aktivitet

Om du har fått bidrag för en aktivitet som inte genomförs måste du betala tillbaka det utbetalade beloppet.

Reglering av eventuella fordringar

Om Lunds kommun har någon fordran på dig kommer denna regleras innan något bidrag utbetalas.

Tillgänglighet

I Lunds kommun strävar vi efter att vårt utbud och våra lokaler ska vara tillgängliga för alla. Du som får bidrag från oss ska vid arrangemang eller utlåning av lokaler se över tillgängligheten till och i lokalen.

Delaktighet för alla, 2014-2016, kommunfullmäktige, 2014-06-11—12 § 121.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/generellareglerbidrag