Närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt.

Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun.

Ansökningsmöjligheten till närområdesbidraget öppnar den 20 september 2021 och stänger den 19 oktober 2021.

För mer information
Kontakt:
E-post:
 Ellen Isaksson
Telefon: 046-359 76 13

Du kan få stöd för marknadsföring av ditt evenemang

Ansök om bidrag

Vem kan få närområdesbidrag?

Du kan ansöka om bidraget oavsett om du är en organisation eller en privatperson.

Du kan få närområdesbidrag till projekt som

 • har god kvalitet
 • tillför ett mervärde för boende i närområdet
 • är lokalt förankrade i närområdet
 • bidrar till att utveckla närområdet

Projekt som äger rum i de östra kommundelarna prioriteras.

Du kan inte få närområdesbidrag till

 • projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi
 • investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
 • projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
 • projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
 • projekt inom utbildning eller forskning
 • renodlade pedagogiska projekt som till exempel kan bedrivas i studiecirkelform istället
 • lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till föreningen
 • arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar

Så söker du närområdesbidrag

Innan du ansöker måste du först registrera din organisation och ansöka om lösenord för tjänsten.

Registrera uppgifter om sökande

Ansök om inloggningsuppgifter

Du får gärna bifoga bilagor till din ansökan, det viktigaste är att du får fram varför just ditt projekt är viktigt och bra!

Tänk på att det är viktigt att du fyller i alla fält i e-tjänsten och att ditt projekt måste ha en balanserad budget. Det betyder att ditt projekt måste gå plus minus noll.

Det är viktigt att du skickar in din ansökan till oss i god tid före projektstart, ungefär tre månader i förväg eller tidigare.

Hur bedömer vi din ansökan?

Alla projekt kan tyvärr inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Vi bedömer projektets kvalitet, publikarbete och budget. Vi tar också hänsyn till bredden av arrangemangsutbud i kommunen. Det händer att vi beviljar bidrag med mindre belopp än det du ansökt om, vilket betyder att du kanske måste ändra i planeringen för att kunna genomföra projektet.

Så redovisar du närområdesbidraget

Pengarna som betalas ut är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur de använt pengarna, så att allmänhet och politiker kan ta del av resultatet.

Du redovisar via vår digitala tjänst senast tre månader efter att projektet avslutats. Redovisa genom att logga in och bifoga dokumentet till din användare. Om du inte skickar in en redovisning kan du bli tvungen att återbetala projektbidraget.

Redovisningen ska vara skriftlig. En bra grund är att utgå ifrån din ansökan. Svara på de här frågorna:

 • Blev det som du tänkt?
 • Nådde du ut till de tänkta målgrupperna?
 • Hur många besökare kom?

Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?

Bifoga exempel på er marknadsföring: bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logotyp funnits med.

Ladda upp din redovisning