Stipendier och stiftelser inom kultur och idrott

Är du aktiv i en förening eller utövar du en kulturell eller idrottslig verksamhet? Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från. Lycka till!

Här ansöker du om stipendier och ur stiftelser inom kultur och idrott

Du ansöker via vår E-tjänst

Ungdomsledarstipendium

Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Förslag senast 1 november.

Idrottsstipendium

Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla. Förslag senast 1 november.

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan du söka om du har anknytning till Lund och är i början av din karriär. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. Tänk på att det är en fördel att ansöka med ett tydligt definierat projekt. Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 50 000 kronor varje år, oftast fördelat på fem stipendier. Ansök senast 1 november.

Kriterier för kulturstipendium

För kulturstipendiet prioriterar vi:

 • unga sökande, eftersom ett kulturstipendium kan vara en mycket viktig uppmuntran till en ung kulturutövare i början av sin karriär.
 • sökande som i första hand har en anknytning till Lund, och i andra hand sökande som har en stark regional koppling.
 • projekt som inte bedöms ha så stor möjlighet till annan finansiering framför projekt som rimligen borde kunna hitta finansiering på annat sätt.
 • projekt som bedöms ha ett allmänintresse framför ansökningar som rör mer privata projekt.
 • sökande som vill satsa på högre konstnärliga studier, med målet att leva på sitt konstnärskap.

Stiftelser

Lunds Café AB fond

Lunds Café AB fond ger varje år pengar med syfte att stödja allmänt kulturella och sociala ändamål.
Ansök senast 1 oktober.

Frida och Otto Janssons fond

Du kan söka pengar från Frida och Otta Janssons fond om du är aktiv konstnär över 60 år, bosatt i Skåne och är i behov av särskilt stöd. Stödet delas ut till särskilt behövande konstnärer enligt angivna kriterierna nedan. Du ansöker genom vår digitala tjänst, där du beskriver och redovisar följande:

 • Din karriär och ditt utövande som konstnär. Bifoga om möjligt bilder på eller länkar till din konst samt intyg från eventuella konstutbildningar. Obs! Skicka inte in några originalhandlingar eftersom vi enligt lag inte får lov att lämna tillbaka dem. 
 • Vilket ditt särskilda behov är. Det kan innebära nedsatt hälsa eller begränsande fysiska, psykiska eller ekonomiska omständigheter. Bifoga gärna intyg från läkare eller utdrag från Skatteverket som kan styrka din behövande situation. Ansök senast 1 november.

Kontakta oss

 • Christian Håkansson (för idrottsstipendium, Lundapokalen, ungdomsledarstipendium)
  Telefon: 046-359 78 33
 • Jörgen Wellsten (Lunds Café AB fond)
  Telefon: 046-359 5181
 • Lisa Ernberg (kulturstipendium, Frida och Otto Janssons fond)
  Telefon: 046-359 4736

Stiftelser utanför kommunen

Utanför kommunens verksamhet, kan du söka från en lång rad stiftelser. Du hittar länkar till några av dem här nedanför.