Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Detta tema omfattar stöd till studieförbund för deras verksamhet, samt det stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen handlar det om vuxna målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin verksamhet.

Det finns två olika bidrag på temat: verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter, och verksamhetsbidrag till studieförbund.

Läs mer om verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer om verksamhetsbidrag till studieförbund

Så här ansöker du om bidrag

För att ansöka om något av verksamhetsbidragen använder du våra e-tjänster. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

ANSÖK OM INLOGGNINGSUPPGIFTER

REGISTRERA uppgifter om sökande

ANSÖK OM BIDRAG

Vill du ha mer information innan du ansöker?

För mer information om verksamhetsbidrag, kontakta Ellen Isaksson på telefon 046-359 76 13 eller via e-post.
E-post till Ellen Isaksson