Verksamhetsbidrag till studieförbund

Studieförbund i Lund kan ansöka om detta verksamhetsbidrag.

Vad behövs för att kunna ansöka om bidrag?

För att kunna få verksamhetsbidrag från Lunds kommun ska studieförbunden skicka in följande uppgifter till kultur- och fritidsförvaltningen senast 1 maj året efter verksamhetsårets slut:

  • verksamhetsberättelse
  • verksamhetsplan
  • uppgifter om styrelsens sammansättning och revisorer

Studieförbunden ska också författa en rapport utifrån sitt arbete med några av kommunens fokusområden. Fokus för rapporten varierar från år till år och bestäms i samråd mellan studieförbunden och kultur- och fritidsförvaltningen. Även denna rapport ska vara förvaltningen tillhanda 1 maj året efter verksamhetsårets slut.

Våra fokusområden

Så här ansöker du om bidrag

För att ansöka om något av verksamhetsbidragen använder du våra e-tjänster. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

ANSÖK OM INLOGGNINGSUPPGIFTER

REGISTRERA UPPGIFTER OM SÖKANDE

ANSÖK OM BIDRAG

För frågor om stöd till studieförbund, kontakta Lisa Ernberg