Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Den här typen av stöd kan ges till föreningar som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga.

Föreningsledaren är oftast en vuxen som har i uppdrag att lära ut, och på så sätt få barn och unga att utvecklas inom exempelvis idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. Det handlar framför allt om att utöva en aktivitet.

När du ska ansöka om bidrag behöver du ha vissa uppgifter till hands. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Läs om vad som gäller för de olika bidragen

Vilka bidrag finns att söka?

Som stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga finns följande olika bidrag: