Anläggningsbidrag

Bedriver du verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan part än kommunen? Då kan du ansöka om anläggningsbidrag.

Anläggningsbidraget ska ge möjlighet att göra nödvändiga investeringar samt utföra renoverings- och underhållsarbete i den egna anläggningen. Föreningar kan erhålla max 300 000 kronor från Lunds kommun för varje anläggningsprojekt.

Bidraget är till för att utjämna skillnaderna mellan föreningar som erbjuds kommunala lokaler och de som hyr eller har egna lokaler.

Vem kan få bidraget?

  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som får kommunalt lokalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag av Lunds kommun.
  • Föreningar som kan göra en egen insats på minst 40 % av kostnaderna och som kan försäkra att verksamheten ska fortgå under minst fem år framöver.
  • Föreningar som vill vidta åtgärder som gynnar och ökar kvaliteten på barn- och ungdomsverksamheten i lokalen.
  • Föreningar vars lokal ligger i Lunds kommun.

Så här ansöker du

För att ansöka om anläggningsbidrag använder du vår e-tjänst. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid anläggningsbidraget.

Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Observera att ansökan måste skickas in senast den första april.

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera din förening

Ansök om bidrag

Så redovisar du

Föreningen ska senast ett år efter det att överenskommelsen är påskriven komma in med en redovisning av projektets genomförande inklusive en ekonomisk redovisning.

Behöver du mer information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Christian Håkansson på telefon 046-359 78 33 eller via e-post.
E-post till Christian Håkansson