Bidrag till föreningsarrangemang

Det här bidraget är tänkt som en hjälp för din förening att kunna synas genom olika arrangemang.

Vem kan få bidraget?

Föreningar som får kommunalt lokalt aktivitetsstöd kan söka detta bidrag. Det kan ges till olika typer av arrangemang, som ska:

  • vara av engångskaraktär.
  • ha ett visst allmänintresse och vända sig till fler än bara de egna medlemmarna.
  • ha anknytning till Lunds kommuns område, eller till kommunens invånare.

Vad kan man inte få bidrag för?

  • Investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen efter arrangemanget.
  • Arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning.
  • Stödgalor och andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • Arrangemang vars huvudsakliga syfte är att skapa vinst inom kommersiell näringsverksamhet.

Så här ansöker du

För att ansöka om bidrag till arrangemang använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Kultur- och fritidsförvaltningen tar emot ansökningar löpande och vi lämnar besked om beslut samt eventuell storlek på bidraget senast tre veckor efter att ansökan kommit in till oss.

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera uppgifter om föreningen

Ansök om bidrag

Bedömningskriterier

  • Vi vill främja ett brett utbud av olika typer av arrangemang och verksamheter.
  • Hänsyn tas till föreningens behov av ekonomiskt stöd.

Så redovisar du

Bidraget betalas ut efter det att kultur- och fritidsförvaltningen godkänt föreningens inkomna redovisning av ekonomi, deltagarantal samt beskrivning av genomfört projekt.

Föreningar som erhåller bidrag till föreningsarrangemang från Lunds kommun ska använda kommunens logga i all marknadsföring för att visa att projektet stöds av Lunds kommun.

Här hittar du Lunds kommuns logotyp

Behöver du mer information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Christian Håkansson på telefon 046-359 78 33 eller via e-post.
E-post till Christian Håkansson