Bidrag till lovverksamhet

Vill du arrangera lovverksamhet för barn och unga i åldern 7–20 år? Då kan du söka det här bidraget.

Vem kan få bidraget?

Föreningar och andra aktörer som vill bedriva verksamhet för åldersgruppen 7–20 år kan få bidrag till lovverksamhet.

Bidraget kan ges till:

  • Verksamheter som under sommarlovet bedrivs som heldagsverksamhet under minst en vecka (5 dagar), men det kan också vara färre antal dagar och timmar vid övriga lov.
  • Lovverksamheter som huvudsakligen gynnar boende i Lunds kommun.

För att erhålla bidrag för heldagsverksamhet under sommarlovet måste deltagarantalet per vecka vara minst 25 personer (förutom ledare) och måltid (lunch) erbjudas.

Observera att bidrag inte kan beviljas för ordinarie verksamhet.

Fördelningskriterier

  • Behovet i närområdet
  • Lovverksamhetens möjlighet att nå nya målgrupper
  • Antal förväntade deltagare
  • Storleken på deltagaravgiften

Så här ansöker du

För att ansöka om lovbidrag använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera förening

Ansök om bidrag

Så redovisar du

Bidraget betalas ut efter det att kultur- och fritidsförvaltningen godkänt föreningens inkomna redovisning av ekonomi, deltagarantal samt beskrivning av genomförd lovverksamhet. Föreningar som erhåller bidrag till lovverksamhet från Lunds kommun ska använda kommunens logga i all marknadsföring för att visa att projektet stöds av Lunds kommun.

Här hittar du Lunds kommuns logotyp

Behöver du mer information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Christian Håkansson på telefon 046-359 78 33 eller via e-post.
E-post till Christian Håkansson

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bidrag-till-lovverksamhet