Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Det kommunala lokala aktivitetsstödet är till för att stödja det samhällsnyttiga och ideella arbete som utförs i föreningar. Det ska också bidra till att barn och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer samt etik och moral i en ledarledd verksamhetsform.

Vem kan få bidraget?

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 7–20 år som uppfyller uppsatta kriterier.

Dessa regler gäller för kommunalt lokalt aktivitetsstöd i Lunds kommun

Hur söker jag kommunalt lokalt aktivitetsstöd?

För att ansöka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera förening

Ansök om bidrag

Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 mars.

Föreningar som ännu inte har haft sina årsmöten vid ansökningstillfället kan komplettera ansökan med protokollet från årsmötet senast tre veckor efter att det hållits. Skicka protokollet via e-post till kultur- och fritidsförvaltningen.
E-post till kultur- och fritidsförvaltningen

Behöver du ytterligare information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Jörgen Wellsten på telefon 046-359 51 81 eller via e-post.
E-post till Jörgen Wellsten

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kommunaltlokaltaktivitetsstod