Lokalkompensationsbidrag

Bedriver du verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan part än kommunen? Då kan du ansöka om lokalkompensationsbidrag.

Tanken med lokalkompensationsbidraget är att skapa mer likartade förutsättningar att bedriva verksamhet, oberoende av om man gör detta i kommunala lokaler eller i egna eller hyrda lokaler.

Vem kan få bidraget?

Hur söker jag lokalkompensationsbidrag?

För att ansöka om lokalkompensationsbidrag använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Ansökan om lokalkompensationsbidrag skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 april.

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera förening

Ansök om bidrag

Behöver du ytterligare information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Jörgen Wellsten på telefon 046-359 51 81 eller via e-post.
E-post till Jörgen Wellsten