Stöd till publika arrangemang

Kulturföreningar och andra aktörer som skapar kulturutbud i Lund där upplevelsen står i centrum kan söka bidrag. Även publika idrottsarrangemang kan få stöd.

Vad menar vi med publikt kulturarrangemang?

Med publika kulturarrangemang menar vi att en konstform eller det konstnärliga uttrycket möter en publik, det vill säga projekt inom bildkonst, rörlig bild, scenkonst, musik, ord och litteratur och blandformer av konstnärliga uttryck.

Vad menar vi med publikt idrottsarrangemang?

Ett publikt idrottsarrangemang förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Arrangemangen genomförs ofta i samverkan med ett förbund.

Vilka bidrag finns för publika arrangemang?

Två olika bidrag finns: projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Läs mer om vad som gäller för de olika bidragen

Projektbidrag – kultur och idrott

Projektbidrag söker du för korta, tidsbegränsade projekt. Både du som är amatör och du som är professionell arrangör kan söka.

Ansökningsmöjligheten för projektbidrag för publika arrangemang inom kultur är öppen mellan 15 april och 17 maj

Ansökningsmöjligheten för projektbidrag för publika arrangemang inom Idrott är öppen fram till den 1 december.

Verksamhetsbidrag – kultur 1 år

Verksamhetsbidrag till publika arrangemang kan du söka om du tillhör en organisation som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Du kan inte få verksamhetsbidrag om du för första gången söker pengar till ett projekt. Då ska du i stället söka projektbidrag.

Du söker verksamhetsbidrag en gång om året, inför kommande kalenderår. Ansökningsmöjligheten för 2022 års verksamhetsbidrag öppnar den 11 oktober och stänger den 8 november.

Verksamhetsbidrag – kultur 2 år

Verksamhetsbidrag till publika arrangemang kan du söka om du tillhör en förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Du kan inte få 2-årigt  verksamhetsbidrag om du för första gången söker pengar från Lunds kommun.

Du söker verksamhetsbidrag en gång om året, inför kommande kalenderår. Ansökningsmöjligheten för 2022 samt 2023 års verksamhetsbidrag öppnar den 11 oktober och stänger den 8 november.

Så här ansöker du

För att ansöka om arrangemangsbidrag använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

ANSÖK OM INLOGGNINGSUPPGIFTER

Registrera uppgifter om föreningen

Ansök om bidrag

Information med anledning av coronavirusinfektion och sjukdomen covid-19 till dig som beviljats bidrag för publika arrangemang

Information till dig som beviljats projektbidrag

Stödet betalas ut till projekt som syftar till att skapa publika möten. Förutsättningarna för dessa projekt påverkas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och statliga regler som gäller allmänna sammankomster. Vi kommer inte att kräva tillbaka beviljade medel till arrangemang som ställer in till följd av rådande situation. Om det är möjligt, flytta arrangemanget eller se över om det går att genomföra på något annat sätt (till exempel genom att streama). Ta även kontakt med handläggare för att diskutera eventuell reviderad projektplan och budget.

Information till dig som beviljats verksamhetsbidrag

När det gäller att skicka in kompletteringar anpassas detta efter era förutsättningar. Det innebär att datum för att sända in exempelvis reviderad budget eller reviderad verksamhetsplan förlängs.

Vill du ha mer information om vad som gäller under pandemin?

För mer information om stöd till kultur, kontakta:
Epost: Lisa Ernberg
Telefon: 046-359 47 36

För mer information om stöd till idrott, kontakta:
Epost: Christian Håkansson
Telefon: 046-359 78 33