Projektbidrag för publika arrangemang - kultur och idrott

Det här stödet kan både du som är amatör och du som är professionell arrangör söka. Projektbidrag söker du för korta, tidsbegränsade projekt.

Projektbidraget syftar till att ge stöd till arrangemang för en publik, där upplevelsen står i centrum. Stödet vänder sig till publika arrangemang inom både kultur- och idrottsområdet. I ordet arrangemang innefattas även konst- och kulturformer som traditionellt inte brukar använda sig av ordet arrangemang, till exempel konstutställningar och teaterföreställningar.

Det kommer inte ske någon mer utlysning av projektbidrag publika arrangemang för år 2021. Nästa ansökningsperiod, för projekt som ska genomföras någon gång under 2022, sker senare under hösten.

När det gäller projektbidrag för publika arrangemang inom idrott finns inga ansökningsperioder. Dessa ansökningar behandlas löpande.

Information till dig som beviljats projektbidrag för publika arrangemang med anledning av coronavirusinfektion covid-19.

Stödet betalas ut till projekt som syftar till att skapa publika möten och förutsättningarna för dessa projekt påverkas därför av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och statliga regler som gäller allmänna sammankomster. Vi kommer inte att kräva tillbaka beviljade medel till arrangemang som ställer in till följd av rådande situation. Om det är möjligt, flytta arrangemanget eller se över om det går att genomföra på något annat sätt (till exempel genom att streama). Ta även kontakt med handläggare för att diskutera eventuell reviderad projektplan och budget.

För mer information om stöd till kultur, kontakta:
Epost: Lisa Ernberg
Telefon: 046-359 47 36

För mer information om stöd till idrott, kontakta:
Epost: Christian Håkansson
Telefon: 046-359 78 33