Så redovisar du projektbidraget

Pengarna som betalas ut till publika arrangemang är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur de använt pengarna, så att allmänhet och politiker kan ta del av resultatet.

Du måste ladda upp din redovisning via bidragssystemet senast tre månader efter att projektet avslutats. Om du inte gör detta kan du bli tvungen att återbetala projektbidraget.

En bra grund är att utgå ifrån din projektbidragsansökan vid din redovisning.Svara på de här frågorna:

  • Blev det som du tänkt?
  • Nådde du ut till de tänkta målgrupperna?
  • Hur många besökare kom?

Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?

Bifoga också exempel på er marknadsföring: bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logotyp funnits med.

Ladda upp din redovisning