Verksamhetsbidrag för publika arrangemang - kultur 1 år och 2 år

Verksamhetsbidrag till publika arrangemang kan du söka om du tillhör en organisation som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Du kan inte få verksamhetsbidrag om du för första gången söker pengar till ett projekt. Då ska du istället söka projektbidrag. Från och med i höst kan föreningar även ansöka om 2-årigt verksamhetsbidrag för publika arrangemang kultur.

Ansökningsmöjligheten för 2022 års verksamhetsbidrag öppnar den 11 oktober och stänger den 8 november. Detta gäller för både verksamhetsbidrag för publika arrangemang 1 år och 2 år.

Verksamhetsbidrag för publika arrangemang kultur - 2 år

Från och med hösten 2021 kan föreningar ansöka om 2-årigt verksamhetsbidrag. Det 2-åriga verksamhetsbidraget kan, liksom det 1-åriga, beviljas till föreningar som genomför arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Det ska även finnas en långsiktig bärighet i föreningens verksamhet.

Beslut meddelas vanligtvis i december inför kommande verksamhetsår. Beslut tas för år 1 samt med ett intentionsbeslut för år 2. Förening som beviljats stöd med intentionsbeslut behöver inte göra en ny ansökan till stödet år 2. Däremot måste föreningen senast i november inför kommande verksamhetsår inkomma med uppdaterad verksamhetsplan och budget för år 2. Kultur- och fritidsförvaltningen tar sedan slutgiltigt beslut om verksamhetsbidrag för år 2 i december inför kommande verksamhetsår.

För frågor kontakta: 
Epost: Lisa Ernberg
Telefon: 046-359 47 36

Vad menar vi med publika kulturarrangemang?

Med publika kulturarrangemang menar vi att en konstform eller det konstnärliga uttrycket möter en publik, det vill säga projekt inom bildkonst, rörlig bild, scenkonst, musik, ord och litteratur och blandformer av konstnärliga uttryck.