Föreningsbidrag - unga leder unga

Detta bidrag finns för att stärka och utveckla demokratin i samhället samt ungas demokratiska värderingar, genom att skapa möjligheter att organisera sig i föreningsform utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar.

Föreningen kan få bidrag om:

  • minst 60 % av medlemmarna är i åldern 13-25 år
  • majoriteten av styrelseledamöterna är i åldern 13-25 år
  • föreningen har sitt säte i Lunds kommun
  • föreningen har minst tre medlemmar boende i Lunds kommun
  • föreningen har minst en styrelseledamot som fyllt 18 år

Föreningen kan inte få bidrag om:

  • Föreningens verksamhet gynnar de enskilda medlemmarnas ekonomiska intressen

Bedömningskriterier

Föreningen bedöms utifrån mognad, ambition, etablering och verksamhetens omfattning. Utöver grundbidraget finns även möjlighet för föreningarna att söka projektbidrag för det som görs utöver den ordinarie verksamheten. Detta kan vara ett arrangemang eller aktiviteter som kräver material eller annan utrustning.

Så ansöker du

För att ansöka om Föreningsbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ner på sidan. Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information. Föreningar som inte har haft sina årsmöten vid ansökningstillfället kan komplettera ansökan via den digitala tjänsten senast tre veckor efter årsmötet.

Ansök om bidrag

Lokalkostnader

Många föreningar behöver en lokal för att kunna bedriva sin verksamhet. Uthyrning av kommunens lokaler styrs av särskilda taxor och avgifter. För alltid en diskussion med handläggare eller coach för att optimera föreningens behov.

För mer information om bidraget:
E-post: jorgen.wellsten@lund.se
Telefon: 046-359 51 81

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/foreningsbidragungalederunga