Projektbidrag - unga leder unga

Syftet med bidraget är att stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjligheter att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. Bidraget innefattar ungas egen organisering inom såväl kultur, idrott som samhällsengagemang.

Vem kan få bidraget?

Du kan få projektbidrag om projektet:

  • har anknytning till Lunds kommuns område eller till kommunens medlemmar
  • anordnas av unga i åldrarna 13-25 år

Du kan inte få projektbidrag om projektet:

  • gynnar enskilda personers ekonomiska intressen
  • syftar till välgörande ändamål
  • anordnas av kommunala verksamheter
  • använder bidraget till inköp av livsmedel
  • använder bidraget till investeringar i utrustning

Bedömningskriterier

Följande projekt prioriteras:

  • Projekt som tydligt initieras, planeras och genomförs av, för och med unga.
  • Projekt som är öppna för alla unga och gagnar ett flertal unga i Lunds kommun.

Bidraget fördelas så jämnt som möjligt mellan områdena kultur, idrott och samhällsengagemang.

Så ansöker du

För att ansöka om projektbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ner på sidan. Om du vill så kan du ansöka om lösenord och då kan du följa ditt ärende under handläggningen. Om du har en coach från en fritidsgård i Lunds kommun så behöver du inte ha inloggningsuppgifter. Då hjälper coachen dig med inloggningen också. 
Här hittar du våra fritidsgårdar.

Är ni en förening som redan är registrerad så loggar ni in och gör er ansökan. Om ni är en förening och inte finns registrerade så kan ni registrera er och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information. 

Ansök om bidrag

Så redovisar du

Om ditt projekt beviljas stöd får du information och vägledning av kultur- och fritidsförvaltningen om hur du redovisar. Redovisning skall vara inne senast två månader efter projektet är avslutat. Skicka redovisningen till Jörgen Wellsten eller om du har inloggningsuppgifter så kan du ladda upp den på bidragssidan själv.

För mer information om bidraget:
E-post: jorgen.wellsten@lund.se
Telefon: 046-359 51 81

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/projektbidragungalederunga