Startbidrag - unga leder unga

Detta bidrag finns för att stärka och skapa möjligheter för unga att organisera sig i föreningsform utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. Innan din förening kan söka detta bidrag måste ni ansöka om inloggningsuppgifter. Det gör ni via en e-tjänst som ni hittar här.

Föreningen kan få startbidrag på 5 000 kronor om:

  • Minst 60 % av medlemmarna är i åldern 13-25 år
  • Majoriteten av styrelseledamöterna är i åldern 13-25 år
  • Föreningen har sitt säte i Lunds kommun
  • Föreningen har minst tre medlemmar boende i Lunds kommun
  • Föreningen har minst en styrelseledamot som fyllt 18 år

Föreningen kan inte få bidrag om

  • Föreningens verksamhet gynnar de enskilda medlemmarnas ekonomiska intressen

Så ansöker du

För att ansöka om startbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ner på sidan. Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information. Föreningar som inte har haft sina årsmöten vid ansökningstillfället kan komplettera ansökan via den digitala tjänsten senast tre veckor efter årsmötet.

Ansök om bidrag

Att tänka på innan du ansöker

Det är bra om du har alla relevanta uppgifter till hands innan du börjar ansöka. Därför rekommenderar vi att du läser igenom hela ansökningsformuläret innan du börjar fylla i det. Detta för att du inte kan spara en ansökan för att fortsätta senare. Tänk på att vissa bidrag kräver att du loggar in för att du ska kunna se formuläret.

Lokalkostnader

Många föreningar behöver en lokal för att kunna bedriva sin verksamhet. Uthyrning av kommunens lokaler styrs av särskilda taxor och avgifter. För alltid en diskussion med handläggare eller coach för att optimera föreningens behov.

Utbetalning

Vi betalar ut bidraget när alla handlingar som vi behöver är inskickade och godkända.

För mer information om bidraget:
E-post: jorgen.wellsten@lund.se
Telefon: 046-359 51 81

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/startbidragungalederunga