Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för beviljande av lotteritillstånd för kommunala lotterier i Lunds kommun. Nämnden kan ge tillstånd till lotterier som anordnas inom kommunen.

Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier

Från och med den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden och en ny lag träder i kraft – spellagen (2018:1138).

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för (Lotteriinspektionen byter, från 1 januari 2019 namn till Spelinspektionen). För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Vem kan få tillstånd eller registrering

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Lotterier utan tillstånd

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.
Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Vill du veta mer?

Läs mer på Lotteriinspektionens webbsida om kommunala lotterier nedan.
Du kan också kontakta Peder Severin,
E-post: peder.severin@lund.se
på kultur- och fritidsförvaltningen.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/lotteritillstand