Grillplatser

Det finns grillplatser på flera ställen i och runt Lund. Ta med grillkol och tändpapper. Grillgaller kan behövas. Använder du engångsgrill, ta den med dig hem och sortera rätt för återvinning. Vid torka eller eldningsförbud är det mycket viktigt att följa rekommendationerna om var och hur du kan elda.

Eldplats i naturen

Välj plats med omsorg

Det är oftast inte lämpligt att göra upp en eld direkt på marken. Elden riskerar att skada mark, djur och växter. Under vår och sommar kan brandrisken vara mycket stor och eldning utanför fasta eldplatser ökar risken för skogsbrand.

 • Inom naturreservat är det ofta förbjudet att elda på annan plats än  iordningsställda grillplatser. I vissa reservat är det eldningsförbud året om. Det är också olämpligt att samla döda grenar och stockar inom naturreservat eftersom dessa lämnas för insekter, svampar och andra organismer.
 • Inom parker och nära tättbebyggt område ska endast iordningsställda grillplatser användas.

Håll koll på brandrisken

Vid torka är det mycket viktigt att följa rekommendationerna om var och hur du kan elda. Aktuella brandriskprognoser publiceras på Räddningstjänsten Syds webbplats. Du kan också se om det råder eldningsförbud och vad som gäller på krisinformation.se och på Länsstyrelsen Skånes webbplats. 

Eldningsförbud på krisinformation.se

För dig som är ute ofta finns appen "Brandrisk ute" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där du enkelt kan se risken för skogs-respektive gräsbrand i olika delar av landet.

Tänk på varandra

 • Parker och naturområden inom kommunen har många besökare. För att bevara naturen i området är det extra viktigt att endast elda på iordningsställda grillplatser.
 • Om du som grillar tar med dig skräp och ser till att lämna grillplatsen i fint skick så ger du nästa besökare en fin upplevelse.
 • Kommunen lägger inte ut ved vid eldplatser annat än vid de vindskydd utmed Skåneleden som är till för övernattande vandrare. Ta med dig egen ved eller grillkol, tändpapper och grillgaller.

Fasta grillplatser

 • St Hans backar
 • St Hans backar

 • Höje å - Källby mölla

 • Höje å – Värpinge

 • Nöbbelövs mosse  naturreservat– Vallkärra

 • Nöbbelövs mosse naturreservat - Gunnesbo

 • Tusenårslunden

 • Stadsparken (flera platser)

 • Råby sjöpark, Södra Råbylund (två platser)

 • Skrylleområdet, flera platser, även med vindskydd. OBS! kräver förbokning vissa perioder, besök Skrylles hemsida för mer information. www.skrylle.se

 • Knivsåsens naturreservat/Dalby stenbrott

 • Risens naturreservat

 • Billebjers naturreservat

 • Silvåkra fågeltorn

 • Vid de flesta platser finns även soptunna

Lättillgängliga grillplatser

Grillplatsen vid Källby mölla utmed Höje å är lättillgänglig då den ligger intill en grusväg. Grillen är inte handikappanpassad, men den är hög och det går att med assistans komma intill den med en rullstol. Markbeläggningen inom grillplatsen är gräsmatta och den kan vara mjuk om det har regnat. Toalett saknas.

Grillplatsen vid Tusenårslunden är anpassad för rullstolsburna. Grillen är låttåtkomlig och marken är hårdgjord. Toalett saknas.

Grillplatserna vid Råbysjön är också tillgängliga. Toalett saknas.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/grilla