Hund i Lund

Hund i Lund, javisst! Som hundägare måste du känna till vilket ansvar du har för din hund utifrån allmän lagstiftning. Du måste även känna till de regler som gäller i Lunds kommun. På den här sidan informerar vi kort om vad reglerna innebär.

Hundpromenad natur

Fotograf: Sven Persson

Du ansvarar för din hund

Som hundägare har du så kallat strikt ansvar för din hund. Strikt ansvar innebär att du kan hållas ansvarig för den skada som din hund orsakar även om någon annan har hand om den. Det är ditt ansvar som hundägare att känna till vilka lagar och regler som gäller. För mer information om aktuell lagstiftning, besök Svenska Kennelklubbens webbplats. Givetvis ansvarar du även för att plocka upp efter din hund. Du hittar en förteckning över hundlatriner och hundrastplatser längre ner på sidan.

Tänk på detta när du rastar din hund

Det finns en del saker att tänka på när du rastar din hund. På vissa ställen får du inte rasta hunden och på andra ställen måste den vara kopplad.

Här får hundar inte vara:

 • på allmän badplats, plaskdamm
 • på allmän lekplats
 • i fågelområde i park

På andra ställen är hundar välkomna med koppel:

 • på kyrkogårdar och begravningsplatser
 • på skolgårdar
 • på idrottsplatser
 • på campingplatser eller annat fritidsområde
 • i centrala Lund: Bantorget, Clemenstorget, Krafts torg, Mårtenstorget, Stortorget, Petriplatsen, Tegnérsplatsen, Universitetsplatsen, Lundagård, Löwegrenska trädgården, Stadsparken och området kring Domkyrkan
 • i parker och grönområden mellan 1 mars och 15 oktober
 • i naturområde och skog mellan 1 mars och 20 augusti
 • i naturreservat och nationalpark hela året

Tikar som löper ska alltid vara kopplade när de vistas på offentlig plats. Detta gäller inom hela kommunen, dock inte inom inhängande områden. 

Tänk på detta när du tar med hunden i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Enligt tillsynslagen måste hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt under den här perioden. I enlighet med Naturvårdsverkets tolkning måste du därför i de allra flesta fall ha din hund kopplad för att kunna hindra den från att springa lös. Det är bara extremt väldresserade hundar som får gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark – även större parker och liknande. I likhet med många andra kommuner gäller koppeltvånget längre tid i Lunds parker och grönområden. I Lund ska din hund vara kopplad i parker och grönområden under tiden 1 mars-15 oktober.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/hund