Idrottsstaden Lund

Idrotten i Lund har en långvarig tradition. Den moderna svenska gymnastikens fader PH Ling var i början av 1800-talet fäktmästare vid Lunds universitet. Det fanns länge en utsedd ansvarig person som höll i gymnastik för universitetets personal och sedan 1980-talet har Gerdahallen fungerat som en tränings- och friskvårdsanläggning för universitetsanställda, studenter och Lundabor. I Lund lever tanken om en sund själ i en sund kropp!

LUGI, Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening

Föreningen bildades 1912 och består idag av 13 medlemsföreningar. LUGI handboll är kanske den mest kända föreningen inom LUGI - alliansen och har banat väg, tillsammans med H43 och KFUM Lundagård, för att Lund av många benämns som en handbollsstad.

Lundaspelen i handboll och basket är Lunds största återkommande idrottsarrangemang och sätter sin prägel på staden i 10 dagar under jul- och nyårshelgen. Totalt deltar mer än 10 000 spelare och ledare och med alla medföljande anhöriga och supporters är besöksantalet säkert det dubbla. Lundaloppet är ett annat stort idrottsarrangemang som de senaste åren lockat mer än 6000 deltagare.

Centrala Idrottsplatsen i Lund invigdes år 1892 och är Sveriges äldsta idrottsplats i bruk och som kuriosa den första där namnet ”Idrottsplats” ingick. De senaste åren har Klostergårdens Idrottsområde utvecklats i snabb takt och inrymmer idag både Sparbanken Skåne Arena som är en handbolls- och eventarena, en ishall med två isrinkar, varav en fullstor, samt Lunds nya fotbollsarena. Ett stenkast från området ligger Högevall som är ett modernt äventyrs- och tränings-/tävlingsbad och den anrika Idrottshallen som stod klar år 1941.

Idrottsområdet vid Klostergården mynnar ut i Stadsparken som är stadens gröna oas och en mötesplats med olika möjligheter och karaktärer. Stadsparken är idag ett eldorado för spontan fysisk aktivitet och motion med en 1500 kvm stor skejtpark, en klätterboulder, ett utegym, parkourliknande redskap och tre beachplaner. Många använder även parken för att jogga och spela boule i.

Flyinge hästsportcentrum, med anor från 1600-talet, är en riksanläggning för hästnäringen. Här finns ett hippologigymnasium, utbildningar till hovslagare, stora evenemang och även avelsverksamhet. Det finns även många ridföreningar, ridskolor, och ridhus i Lund som sammantaget bidrar till bilden av Lund som en betydande ridsportkommun.

Idrottspolitiskt arbete

Idrott innefattar både den folkrörelsebaserade föreningsidrotten och den egenorganiserade och spontana idrotten. Det övergripande målet är att inspirera till och skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för alla medborgare i Lunds kommun.

I Lund finns ett idrottspolitiskt program som beslutats av kommunfullmäktige 2012-04-26. För att genomföra intentionerna i programmet finns en handlingsplan med konkreta åtgärder i form av en 100 – lista.

Målet är att skapa ökad delaktighet från föreningar, brukare och medborgare för hur idrotten i Lund ska utformas och utvecklas. En ny handlingsplan som ska gälla fram till år 2020 håller på att tas fram tillsammans med Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lunds kommun, PIL, och övriga idrottsföreningar.