Vi utvecklar Skrylle!

Skrylle är ett populärt friluftsområde och anläggningen utvecklas 2021-2023 med bland annat ett nytt naturum och förbättrad service.

Skrylle, med motionsspår och naturumFoto: Skylt med några av Skrylles många motionsslingor, och naturum Skrylle i bakgrunden.

Nytt naturum, källsortering och fler toaletter

Med 800 000 besökare om året finns behovet av ett nytt naturum. Lunds kommun kommer även att satsa på service för besökarna genom att komplettera med fler toaletter, diskmöjligheter och källsortering. Byggnader för bland annat maskinhall, verkstad och personalutrymmen ska också uppföras. 

Utbyggnaden ska inte begränsa möjligheten att besöka området. Skryllegårdens parkering har precis utökats med fler platser och elladdstolpar. Det kommer däremot förekomma en del transporter till och från byggarbetsplatsen som kan komma att påverka trafiken.

Tidplan

Ombyggnaden av Skryllegården och naturum beräknas starta vintern 2021/2022. 

Så här skapar vi nya naturum