Barn- och ungdomskultur

I Lund ska barn och unga få uppleva professionell kultur, själva få vara delaktiga och lära sig att använda kreativiteten som ett verktyg i vardagen. Därför har Lunds kommun ett bra kulturutbud för barn och unga.

Glasvägg

Skola, fritidsgårdar, konsthall, kulturskola, skolbio, bibliotek - alla är de aktiva på barnkulturområdet. Vi arrangerar dessutom varje år Litteralund som är Sveriges största barnboksfestival.

Lunds kommun har också en Kulturgaranti, som ska ge barn och unga en bred kännedom om olika konstnärliga uttryck och var man kan uppleva kultur.

Förutom de kommunala verksamheterna finns det en rad andra arrangörer i Lund som har fokus på barn- och ungdomskulturverksamhet, och som bidrar till variation och bredd. I evenemangskalendern finns aktuell information om arrangemang för barn och unga i Lund.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/barnochungdomskultur