Kultur- och musikundervisning och Musikcheck

Lunds kommun erbjuder barn och unga undervisning inom musik, dans, bild, teater, film, nycirkus och skrivande.

Lunds kommun har sedan starten av den kommunala musikskolan 1944 kunnat erbjuda barn och unga i kommunen möjlighet att lära sig och utveckla sina färdigheter inom musik. Detta erbjudande har under åren växt och utvecklats och kommunens Kulturskola kan idag erbjuda ett omfattande undervisningsprogram inom såväl musik, som dans, bild, teater, film, nycirkus och skrivande. Undervisningsverksamhet sker i Lund, Södra Sandby, Dalby, Torna Hällestad, Veberöd och Genarp. Läs mer om Kulturskolans verksamhet på deras hemsida.
Till Kulturskolans hemsida

Musikchecken

2019 infördes ett kundvalssystem för musikundervisning i kommunen. Systemet omfattar musikundervisning som bedrivs huvudsakligen som individuell undervisning, men med möjlighet till visst samspel i större eller mindre grupper. Du måste vara född år 2010-2014. Detta innebär att du själv kan välja anordnare för din musikundervisning, utifrån ett urval av auktoriserade anordnare. Avgiften för undervisningen (1120 kr/termin) är densamma oavsett anordnare eller instrument. För mer information om de auktoriserade anordnarna, besök deras respektive hemsida.

Anmälan till musikundervisning inom Musikchecken

Du som omfattas av Musikchecken (se beskrivning ovan) gör din anmälan via en särskild länk till kommunens anmälningssystem (länk under detta stycke). Du kommer där ges möjlighet att välja anordnare för din musikundervisning. Du måste ha ett giltigt BankID för att genomföra en anmälan. 

Vid intag under pågående termin blir du erbjuden det antal undervisningstillfällen som finns kvar för den aktuella terminen hos respektive skola.

Anmäl dig till musikchecken

Auktoriserade anordnare av musikundervisning

Folkuniversitetet

Kulturskolan

LIMUS Musikskola AB

Lunds Musikskola

Medborgarskolan Syd

Mejeriets musikskola

Musik i Torn

Stångby Musikskola

Har du frågor eller funderingar kring Musikchecken, vänligen skriv till:
musikcheck@lund.se

Turordningsregler

Turordningsregeln tillämpas vid respektive anordnare. Köplaceringen baseras på din anmälningstidpunkt. Väljer du att göra en ny anmälan, där du väljer en annan anordnare betraktas detta som en ny anmälan och tidigare köplacering är förverkad.

Skolbyte - instrumentbyte

Vid byte av skola så är det endast möjligt inför nästkommande termin och då måste en avanmälan göras via din inloggning samt till nuvarande skola. Därefter anmäler du dig till den nya skolan och får då en ny köplacering. Vid byte av instrument så ber vi er ta detta med respektive skola för att se om det är möjligt.

Se din anmälan

Har du redan anmält dig till musikchecken kan du se den i Speedadmin-systemet via länken nedan.
(BankID krävs):
Granska anmälan

Avanmälan

Sista dagen för avgiftsfri avanmälan av plats inför kommande termin är 1 maj och 1 december. Vid senare avanmälan tillkommer en expeditionsavgift för sen avanmälan:

  • Efter dessa datum faktureras en expeditionsavgift på 250 kr
  • Avanmälan efter 15/9 respektive 1/2, debiteras med full avgift.
    (Hänsyn tas till allvarlig sjukdom och flytt från kommunen)

Avanmälan gör du i Speedadmin- systemet. Efter inloggning kommer du till din egen personliga sida där du kan se dina uppgifter och där göra avanmälan. (BankID krävs)
Här gör du avanmälan

Anmälan musikundervisning utanför Musikchecken

För dig som inte omfattas av Musikchecken (se beskrivning ovan) erbjuds endast Kulturskolan som anordnare för musikundervisning med kommunal avgift. Anmälan till denna musikundervisning gör du via Kulturskolans ordinarie anmälningssystem (länk under detta stycke). BankID krävs för att genomföra en anmälan.
Anmäl dig till musikundervisning utanför Musikchecken 
Kulturskolan tillämpar turordning och du får en köplacering baserad på din anmälningstidpunkt.

Vill du anordna musikundervisning?

Här hjälper vi dig med instruktioner om hur du ansöker om auktorisation.
För anordnare inom Musikchecken

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/musikcheck