För anordnare inom Musikchecken

Information till dig som vill bedriva musikundervisning som finansieras av Lunds kommun. 2019 infördes ett kundvalssystem för musikundervisning i kommunen, Musikchecken.

Inom kundvalssystemet "Musikchecken" erbjuds barn folkbokförda i Lunds kommun (födda 2010-2014) musikundervisning, vid den kommunala kulturskolan eller av kommunen auktoriserade anordnare, till en subventionerad avgift. I nuläget omfattas endast ämneskurser (individuell undervisning) av systemet.
Auktorisering inom Musikchecken
(E-tjänsten är öppen till och med 31/12-20)

Frågor?

Har du frågor angående kundvalssystemets villkor eller tillämpningen av desamma, kontakta:
Kulturchef Mårthen Mirza
Telefon: 046-359 5167
E-post: marthen.mirza@lund.se

Är dina frågor av teknisk karaktär och rör auktoriserings- och ansökningsprocessen inom kundvalssystemet, vänligen kontakta:
Ekonomiadministratör
Pontus Brönmar
E-post: musikcheck@lund.se

Finansiering inom Musikchecken

Dessa checkbelopp och avgifter gäller inom kommunens kundvalssystem för musikundervisning, Musikchecken.

Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som är anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 10 månader. En elevplats ska vara minst 30 lektioner per år (uppspelning och konserter inkluderat) och varje lektion ska vara minst 20 minuter lång.

Undervisningsform  Kronor per elev och år Avgift per elev och år
Ämneskurs musik (max 1 elev) 11 000 1 100

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/anordnare-musikchecken