Lund – en av Europas mest kulturella och kreativa städer

Vad har Paris, Köpenhamn, Florens och Lund gemensamt? Jo, alla placerar sig på förstaplats i sina respektive storleksklasser i EU-kommissionens rapport ”The Cultural and Creative Cities Monitor”!

Panorama Lund

EU-kommissionens rapport ”The Cultural and Creative Cities Monitor” är ett verktyg för att jämföra och stärka den kreativa och kulturella potentialen i europeiska städer, vilket är något som behövs för både ekonomisk och social sammanhållning. Städerna är uppdelade i storleksgrupper, och i gruppen 100 000–250 000 invånare hamnar Lund som etta!

”The Cultural and Creative Cities Monitor” har tagits fram av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum och innehåller en uppdaterad beskrivning av Europas kulturella och kreativa rikedom, och omfattar 190 städer i 30 länder. Den första översikten släpptes 2017 och använder kvantitativa och kvalitativa uppgifter för att mäta städers kulturella och kreativa potential. De kvantitativa uppgifterna mäts med 29 indikatorer på nio områden, som speglar de tre viktigaste aspekterna av städernas kulturella, sociala och ekonomiska livskraft:

  • Kulturell dynamik, mäter stadens kulturella puls i form av kulturinfrastruktur och kulturdeltagande.
  • Kreativ ekonomi, fångar hur de kulturella och kreativa näringarna bidrar till jobb och innovation i staden.
  • En gynnsam miljö, speglar de materiella och immateriella tillgångar som hjälper staden att till sig kreativa talanger och få fler att delta i kulturlivet.

EU-kommissionen: Cultural and Creative Cities Monitor

Det är du, det är ni, det är vi!

Utan er invånare hade inte Lund varit detsamma och det är delarna som gör helheten. Kultur och kreativitet rankas högt i Lund, men vad är det egentligen som gör Lund till en av Europas mest kreativa städer? Vi har frågat representanter för det kreativa Lund, som ger sin syn på Lunds kreativa potential. Följ gärna sidan. Vi kommer löpande att lägga ut fler intervjuer.

Vem tycker du vi ska intervjua?

Vi tar gärna emot tips på de som ni tycker vi ska intervjua för att ge sin syn på det kreativa Lund. Har ni tips? Mejla då!

Ni får gärna också delar era tips på sociala medier. Använd då hashtaggen #kreativalund.

Mejla ditt tips!

 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kreativalund