”Ju mer kreativt du jobbar, desto mer kreativa idéer kommer du att få”

En av Lunds mest kreativa hjärnor. Så skulle andra, men inte han själv, beskriva Anders Mildner. Genom uppdragen att utveckla innehållet i Stadshallen och The Loop vill Anders Mildner och hans bolag Altitude Meetings, göra mötesplatserna för forskning, underhållning, kultur och samtal tillgängliga för fler.

Anders MildnerMed en bakgrund som journalist, författare och musiker är Lundabon Anders Mildner idag innehållsansvarig och delägare i bolaget Altitude Meetings.

– Vi startade kring en tanke att göra samhällsmöten som gör skillnad på riktigt. Vi vill sammanföra människor, sprida kunskap och gå på djupet i viktiga frågor, säger Anders Mildner.

Våren 2020 förändrades mötes- och eventbranschen dock i ett slag. Från en dag till en annan nollades alla konferens- och mötesbokningar, så också på Altitude Meetings. Istället för att fokusera på pandemins oändligt många nackdelar valde bolaget att paketera om hela sitt koncept – och kan nu konstatera att runt 300 digitala möten genomfördes under 2020.  

– Det är speciellt att jobba kreativt mitt i en kris. Men vi utgick från att det var många människor som var i samma situation som vi och valde att försöka göra skillnad – inte bara överleva. Vi byggde om till tre digitala studior, lärde oss alla digitala mötesverktyg och började med en serie fria föreläsningar och skrifter som vi delade ut, där vi fokuserade på allt vi lärt oss av den digitala omställningen. För oss var det viktigt att fortsätta hålla samhällsdiskussionerna levande.

Har du exempel på hur kreativiteten under pandemin lett till något bättre?

– Förra året kom ju beskedet att Almedalen ställdes in. Då såg vi att risken att samhällsdiskussionen, som var viktigare än någonsin också skulle ställas in. Därför genomförde vi #iställetföralmedalen digitalt under en vecka, med över 200 aktörer, morgon till kväll, och två parallella spår varje dag. I år blir Almedalsveckan helt digital och vi kommer sända massor av samhällsdebatt från våra studior i Malmö. Det är tror jag leder till att fler som inte annars skulle haft råd eller möjlighet att ta sig till Visby kan delta.

Altitude Meetings utgår ju mycket från STUDIO i Malmö. Hur mycket är ni involverade i Lund?

– Just nu väldigt mycket! En del av vårt uppdrag handlar om platsutveckling. Vi jobbar exempelvis med The Loop, som kommer att bli det första huset som byggs i Science Village. Tanken är att det ska bli en länk mellan forskningen som tas fram på ESS och Max IV och näringslivet. Och så jobbar vi med att utveckla Stadshallen till ett aktivitetshus fyllt med kunskap, kultur, underhållning och demokrati – ett Stadshallen som ska vara till för alla Lundabor, säger Anders Mildner.

På vilket sätt kommer Stadshallen bli alla Lundabors kreativa ”vardagsrum”?

– Det finns fantastiskt många organisationer, föreningar och kulturaktörer i Lund. Vi vill ha samarbete med alla dem för att kunna skapa en bredd i arrangemang – som kan komma till alla Lundaborna till gagns. Vi vill sänka trösklarna för vad som får ta plats och fungera som en stor, öppen famn.

Vad är kreativitet för dig?

– Kreativitet är för mig ett lustfyllt nyskapande. Samtidigt går det helt på tvärs med det som är rådande. Det är något som inte finns i dagsläget, men samtidigt som är efterfrågat.

Vad tänker du om att Lund utnämnts till Europas mest kreativa stad i sin storlek av EU-kommissionen?

– Som Lundabo blev jag glad och stolt över utnämningen. Ibland kan jag tycka att vi är lite dåliga på att vara stolta över allt vi har, samtidigt som det är en lite skön, ödmjuk känsla. Det är nog en typisk lundensisk inställning att känna att man inte ska förhäva sig.

När upptäckte du själv din kreativa ådra?

– Jag gick i sexan på Järnåkraskolan och punkvågen hade kommit ett par år tidigare. Jag minns den här känslan kring musiken, att det var det här jag ville göra. Nu i efterhand tror jag att det var just punken som påverkade med sin inställning att alla kan spela, alla kan göra sina egna kläder, ordna sina egna spelningar och spela in sina kassetter.

På vilket sätt får du utlopp för din kreativitet i vardagen?

– Jag har stora möjligheter att vara kreativ i mitt arbete, när jag hittar på nya koncept och nya idéer. Det svåra för mig historiskt har aldrig varit att vara kreativ och komma på idéer, det svåra är att hitta rätt sammanhang. För att genomföra idéer krävs ett slags entreprenörskap, du ska kunna sälja in, få folk engagerade och göra idéerna till verklighet. Där är jag idag i en väldigt bra kultur - vi är många som tror på att det är roligt att testa nytt och att göra det tillsammans.

 Vem är din kreativa förebild?

– Ur ett Lundaperspektiv skulle jag säga Petter Lönegård. Han driver den kreativa byrån Lönegård & co i Lund, som bland annat gör bokproduktioner och grafisk design. Vid sidan av det sätter han i gång en massa projekt bakom kulisserna helt enkelt för att han vill att det ska bli lite roligare i Lund. Bland annat var det han som var drivande i utställningen Popstad Lund som han, jag och Martin Persson på Anagram initierade. Han har massor av den här typen av projekt, som han egentligen aldrig frontar – utan som puttrar på med utgångspunkten att det blir en roligare stad om vi gör så här.

Vad ger dig energi och nya idéer?

– Jag vet egentligen inte hur det inte funkar men att spela och lyssna på musik ger mig både energi och nya idéer. Men jag tror också att kreativt arbete föder kreativa idéer. Jag menar att det inte är någon skillnad på människor, att vissa föds med en kreativ talang och andra inte. Kreativa människor är kreativa för att de jobbar med kreativa saker. Alla andra skulle också kunna vara det.

Hur då – skulle Lunds kommun exempelvis kunna uppmuntra fler till kreativitet?

– Kreativitet i sig kräver att du får en ganska djup kunskap, som du sedan kan bli kreativ inom. Ska vi öka kreativiteten och bygga ett samhälle kring det behöver vi ge så många unga människor som möjligt chansen att specialisera sig. Kulturskolan spelar en väldigt stor roll här, en utökad på verksamheten skulle ge fler kunskaper och möjlighet att träna på och specialisera sig inom ett visst område. Sedan är ju den vanliga skolan också grundläggande. Här kan Lund, precis som alla andra kommuner, dra en rak linje mellan det man satsar på för unga och den kreativitet man får i slutändan.

Fakta om Anders Mildner

Ålder: 52.

Bor: Lund.

Gör: innehållsansvarig på mötesbolaget och samhällsaktören Altitude Meetings.

Kreativt signum: ”Det var den svåraste frågan. Kan jag få be någon annan svara på det?”

 

Fotograf: Jesper Berg