”Skratt är en viktig drivkraft”

Humor gör Lund – och världen – till en bättre plats. Efter den devisen jobbar Kajsa Jönsson, vd på Anagram Live och producent för Lund Comedy Festival, som trots pandemin fått hela Lund att skratta.

 

Kajsa JönssonLunds roligaste höjdpunkt stavas Lund Comedy Festival. En gång om året vallfärdar den svenska humoreliten tillsammans med en rad internationella, kända och okända komiker till Lund. Även om årets upplaga behöver justeras ännu en gång efter pandemin, kommer Lund Comedy Festival garanterat orsaka en rejäl dos humor, värme och glädje också år 2021.

– Festivalen är ju både en folkfest och en branschfest där mycket handlar om att skapa en social mötesplats för deltagarna och publiken. Förra året upplevde jag ändå att alla var väldigt glada för att komma trots alla anpassningar. Vi hade ju inte de vanliga sammankomsterna och festerna, det stod istället handskar och handsprit i varenda vrå, säger Kajsa Jönsson.

Även om kreativiteten, som Kajsa menar i grunden är ett förhållningssätt, fortfarande är högst närvarande, begränsar pandemin så klart också planerna inför festivalens tolfte upplaga.

– Det testar förmågan att vara väldigt flexibel. I den här branschen är vi väl tränade i det här med att ha is i magen. Vi är flexibla redan från början, men samtidigt är det så klart ledsamt att man inte kan komma hela vägen vidare på grund av pandemin, exempelvis när det gäller publikantal och de internationella akterna, säger Kajsa Jönsson.

Hur ser planerna för Lund Comedyfestival år 2021 ut?

– Vi planerar för att Lund Comedy Festival både kommer hållas live och online. Varje dag följer vi utvecklingen och vilka restriktioner som gäller. Men man kan inte bara sitta och vänta, vi har fått flytta ett par internationella akter till 2022 och 2023 samtidigt som vi verkar i det lokala också. Precis innan pandemin bröt ut hade vi planer på att expandera. När smittläget är över: då är vi beredda!

Har du alltid roligt på jobbet?

– Jag får ofta frågan om jag går och skrattar hela dagarna - det gör jag inte. Även vi lägger pannan i djupa veck. Det här är en verksamhet som många andra med budget, personal, kvalitet, ekonomi, service, kunder och leverantörer, Men jag måste erkänna att jag behöver skratt, det är en motor för mig. Precis som på många andra arbetsplatser är det en kombination av själ och tanke som präglar vår arbetsdag. För mig är det viktigt att göra något bra eller roligt, allra helst i kombination!

När visste du att du att du ville jobba inom kulturbranschen?

– Tidigt i livet när man skulle välja spår visste jag att jag ville jobba med kultur i någon form. Inte för att jag själv var utövare, utan för att jag var väldigt nyfiken på det. När jag var yngre var demokrati, bistånd och humanitära frågor det jag brann för – och det gör jag fortfarande. Sedan har det tagit olika vägar in i kulturvärlden, som att jobba med kommunikation i Malmö stad och som informationsansvarig på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Varför tror du att Lund utnämnts till en av Europas mest kreativa städer?

– Lund är spännande för att det finns väldigt mycket på liten yta: här finns universitet och en stark tradition, samtidigt som önskan att ligga i framkant ständigt finns där. Även om det på ett sätt ligger långt från humorföreställningar ligger det också nära oss. Vi vill ligga i framkant inom vårt gebit!  

Vad har du hört artisterna på Lund Comedy Festival säga om staden Lund?

– De älskar Lund av ett par olika anledningar. Dels tycker de att atmosfären är härlig, dels gillar de hur staden är uppbyggd. Utifrån vår syn att arrangera är avstånden perfekta när man tar sig mellan olika scener så enkelt och snabbt. Sen är det en fin samhörighet artisterna emellan, festivalen spelar roll, fyller en lucka för dem, och då får platsen Lund en viktig betydelse utifrån att de samlas här.

Hur kan Lund bli ännu mer kulturell och kreativ?

– Det finns fortfarande flera delar som skulle ha stor nytta av att svetsas samman än mer, att få än mer synergieffekter. Lund har alla förutsättningar för att kombinera tradition, historia, kultur och nytänk. Här finns många framstående aktörer inom alla dessa områden. Genom att låta kreativiteten ta plats i detta sammanhang, skulle staden kunna sticka ut rejält! Jag tror att kommunen jobbar med att hitta en gemensamhetsbild här som förhoppningsvis kommer gynna både invånare, besökare och aktörer.

Vad kan kommunen göra för att fånga upp kreativiteten?

– Jag tänker att det finns en stor potential i att stödja och bidra till de kreativa näringarna. Inte minst för att det finns många aktörer som kan agera snabbt. För att hjälpa till i de här sammanhangen behövs i vissa fall ekonomiskt stöd och hjälp i processerna att söka bidrag. Men också att kommunen utifrån en tydlig strategi, visar de aktörer som verkar här, vart man vill komma – så kan vi som aktörer hjälpa till att skapa identiteten Lund. På så vis utgör Lunds kommun en jätteviktig part för att hitta och skapa gränsöverskridande samarbeten.

Hur viktigt är platsen Lund för festivalen?

– När vi drog igång festivalen på initiativ av Anders Jansson och Johan Wester var tanken från början att ”Vi gör det här för Lund”. Edinburgh Festival Fringe, världens största humorfestival, var en inspiration som började efter andra världskriget för att skapa något att samlas och glädjas kring. Men det behövs inget krig för att komma tillsammans kring någonting som betyder mycket både för invånarna och besökarna. Nu är vår uppgift att ständigt utveckla och förbättra den grundidén.

Fakta om Kajsa Jönsson

Ålder: 47.

Bor: Malmö.

Gör: Vd på Anagram Live och producent för Lund Comedy Festival.

: ”Förutom att jag är nyfiken och flexibel har jag också fötterna på jorden och is i magen – en viktig förutsättning för att låta kreativa tankar utvecklas”.

 

Foto: Freddy Billqvist