”Staden får en sådan klang i hjärtat hos många”

Säg Lund och bilden av Domkyrkans mörkgrå torn dyker upp i mångas inre. Som domkyrkokaplan värnar Lena Sjöstrand kyrkans centrala plats i staden. Samtidigt blickar hon stadigt framåt, bland annat genom engagemanget i ”Råängen” – Domkyrkans kreativa byggprojekt i Brunnshög.

Lena SjöstrandLena Sjöstrand gillar frågor. Vad är sant? Har någon annan undersökt det här? Vad skapar närvaro, frihet och trygghet? Att ställa frågor, både till sig själv och sin omvärld har kantat Lenas yrkesbana ända sedan starten när hon 1984 började jobba som präst i Domkyrkan. Sedan dess har hon bytt både tjänst, arbetsplats och land – för att åter landa i Lund och Domkyrkan.

 – Jag disputerade år 2010 vid Köpenhamns universitet. Min avhandling ”Mer än tecken - atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar” undersökte vad som sker i människors kroppar under gudstjänster och teatrar. Allt det som inte går att beskriva med ord, utan som handlar om samspelet i rummet och mellan människor, säger Lena Sjöstrand.

Samspelet människor emellan är centralt även i ”Råängen” – ett konst- och arkitekturprojekt beläget på Domkyrkas mark i Brunnshög.

– Vi utgick från tanken att vi aktivt skulle kunna bidra till en ny del av vår stad. Vi vill genom projektet både väcka och ställa en rad frågor med hjälp av olika konstprojekt. Som med Nathan Coles konstverk ”Heaven is a place where nothing ever happen”, säger Lena Sjöstrand.

Kan du beskriva Råängen för någon som aldrig varit där?

– Råängen är ett stadsutvecklingsprojekt som drivs av Domkyrkorådet i Lund för den mark Domkyrkan äger på Brunnshögsområdet. Vi använder också Råängen som namn på själva området. Det som finns på plats nu är den trädgård med namn Hage som är under uppbyggnad. Hage är ett stycke utsparad mark i en stadsdel i tillblivelse. En trädgård i tillblivelse. Dess yta värnas av en tegelkvadrat, 40 gånger 40 meter, där teglet tidigare tjänstgjort i andra byggnader.

– Trädgården kommer att byggas upp med vattenspegel och bord. I höstas hade vi en grupp dansare som dansade i många, många timmar där under bar himmel. Vi tänker att det kommer bli en blandning av arrangerade program och samtal samtidigt som det ska fungera som en spontan plats för människor att använda som man vill, säger Lena Sjöstrand.

Hur kom det sig att Domkyrkan engagerar sig i det här kreativa projektet?

– Bakgrunden är att Domkyrkorådet äger mark på Brunnshögsområdet. När man fick frågan om marken skulle säljas beslutade vi istället att behålla marken och starta ett projekt utifrån våra värden och visioner. Kyrkan har ju har påverkat samhällsbygget i tusen år och har historiskt haft stor makt. Kan vi jobba vidare i den traditionen, och bidra mer lyhört och utifrån en nu rådande tidsanda vill vi gärna göra det, säger Lena Sjöstrand.

– Jag tänker att Hage ska bli ett mellanrum precis som Domkyrkan är mitt i staden. Tänk bara på hur många Lundabor det finns, som har en relation till Domkyrkan. Precis som där ska det i Råängen finnas många portar och lika många skäl som det finns människor att besöka det. 

Hur märks kreativiteten i din vardag?

– Arbetet med kulturdialog och samtidskonst inom svenska kyrkan är en del av min tjänst som är väldigt kreativ. Vi är då en aktör bland andra som är delaktiga att skapa de kreativa, kulturella händelserna i Lund, som exempelvis Kulturnatten och Konstkväll. Att få vara med i processen, alla samtal och hela vägen tills att man exempelvis hänger en utställning är både rolig och kreativ, säger Lena Sjöstrand och tillägger:

– Men även gudstjänsten, som är en kärnuppgift för mig som präst är en kreativ handling: det är röster, musik, rörelser och tystnader som vävs samman. Ansvarar man för en gudstjänst handlar det om att skapa rum för deltagarnas kreativitet. Kreativitet behöver inte innebära att du gör saker, utan kan vara en inbjudan till att väcka de inre världarna.

Vad lägger du i begreppet kreativitet?

– Modet att skapa. Ur mitt perspektiv är det starkt förknippat till att människan är satt till jorden för att vara kreativ och kunna skapa. Man kan vara kreativ inom de givna ramarna, men så finns de tillfällen och människor som tar ett nytt steg i en helt annan riktning. En viss typ av kreativitet är kombinationen av det tidigare kända och det okända.

Hur kan kommunen uppmuntra till ännu mer kreativitet?

– Lund har ju en enorm förmån med universitetet, att det är en studentstad. Vi får mycket liv till oss som bara kommer av sig självt. Jag tänker att det vore bra om det fanns strukturer och samarbeten kring hur skapande människor ska kunna bo och verka i en kommun. Det kan till exempel handla både om nätverk, billiga bostäder och ateljéer så att fler väljer att stanna kvar och verka här. 

På vilka platser i Lund hittar du själv kreativitet och nya idéer?

– Det finns så många sådana platser i Lund. Skissernas museum, som synliggör den konstnärliga processen är exempelvis fantastisk. Ibland är just processen intressantare än resultatet.

Vad gör du för att främja din egen kreativitet?

– Jag tycker det är viktigt att hitta punkter där man inte gör någonting. Där det får vara fritt i huvudet. En annan sak som ger mig energi är att ta del av människors olika kunskaper och konstnärliga skapande.

Varför tror du att Lund utnämnts till Europas mest kreativa stad i sin storlek?

– Jag tror det är den stora blandningen där universitetet, forskningsmiljön och stadsmiljön som är enkel att röra sig och mötas i. Vi har många människor som kommer och går, är här under några intensiva år, där man lär sig och bidrar med det. Så en ung otålighet i kombination med vishet och erfarenhet. För oss som stannar är det lätt att svepas med i allt detta, ta del av det och fylla på med nytt. Det tror jag gör att staden får en sådan klang i hjärtat hos många.

Vad kan Lund göra för att bli mer kreativ som stad?

– Jag tror det är jätteviktigt att inte nöja sig med att vi nu fått denna utnämning och stanna där. Utan det gäller att fortsätta hitta samarbeten, till exempel med universitetet, internationella kontakter, företag och så vidare – och utveckla dem. Sen tänker jag att det inte bara är kreativt med stora projekt utan att myllan man står i bidrar till att man växer. Att man kan använda sin kreativitet i sin vardag och få vara skapande.

Fakta om Lena Sjöstrand

Ålder: 63.

Bor: på väster i Lund.

Gör: Domkyrkokaplan som gillar att skriva, läsa och spela teater.

Kreativt signum: ”Närvaro, jag försöker skapa närvaro det jag gör och i de samarbetsprojekt vi har”.

Läs mer om Domkyrkans projekt Råängen.

Fotograf: Torsten Sjöberg