"Det är viktigt med kreativitet inom våra byråkratiska roller"

På sin tidigare arbetsplats lät han en poesigrupp presentera årsredovisningen. Nu är Mårten Hafström, ny kultur- och fritidsdirektör, i full gång med att ta reda på hur Lunds kommun kan jobba mer kreativt, lekfullt och nytänkande.

Mårten HafströmFör några år sedan fastnade Mårten Hafström vid en tidningsrubrik: ”Om inte chefen leker, leker inte medarbetarna”. Mårten Hafström, som också studerat pedagogik tyckte det lät logiskt.

– Vi kan inte bara säga att vi ska vara innovativa, vi måste visa att vi tillåter oss att vara kreativa och därmed våga ta risker, utmana våra tankemönster och hitta lekfullheten både i de små och stora frågorna. Extra viktigt är att vi försöker jobba kreativt inom våra byråkratiska roller, säger Mårten Hafström.

När den här intervjun görs är Mårten inne på sin sjunde arbetsvecka som kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun. Men att tidigare kommuner som Mårten jobbat i lagt fram enhetsplaner med exempelvis Star wars- eller Miami Vice-tema, hållit möten med en Ghostbuster-utklädd chef och fått sina värdeord målade till en löparbana, sätter onekligen den kreativa förväntningsribban högt.

–  Jag har funderat mycket på kreativitet, hur man får en kreativ organisation och varför man ska vara kreativ. Vi står inför flera utmaningar i samhället och måste vara kreativa för att kunna lösa dem. Det går att göra saker på ett annat sätt än förväntat - även inom offentlig sektor, konstaterar Mårten Hafström som tillryggalagt snart 20 år i samhällets tjänst.

– Jag fick in en fot i offentlig verksamhet redan under tidigt 2000-tal, då som kultur- och arrangemangssamordnare i min hemkommun Ängelholm. Unika evenemang och arrangemang i olika former har sedan dess legat mig nära i alla mina uppdrag, säger Mårten Hafström, som också jobbat med offentlig konst, byggt om kulturscener, renoverat och invigt kulturhus, skapat ungdomsmötesplatser och initierat skateparker. Bland annat. Närmast kommer han från tjänsten som utvecklingschef för kultur och ungdom i Linköping.

Vad tar du med dig in i din nya roll här i Lund?

– Perspektivet att våga utmana, vända och vrida på saker och att ständigt erbjuda medborgarna det där lilla extra.

Efter dina sex veckor här – vilken bild har du hittills av Lund?

– Den gemensamma nämnaren av mina olika intryck är de höga ambitionerna. Det märks i allt ifrån önskan om att bli Europeisk kulturhuvudstad 2029 till drivet jag upplever inom alla verksamheter här. Pandemin har bidragit till att jag inte fått en riktigt ärlig bild ännu, det är jag väl medveten om.

Vad ser du mest fram emot att uppleva i Lund framöver?

– Just nu står jag faktiskt inför att påbörja min ”grand tour” genom Lund. Jag ser fram emot att föra samtal, möta aktörer, uppleva evenemang och besöka scener och verksamheter. Jag ser fram emot att träffa en massa kreativa människor som drömmer om saker. Och jag ser fram emot att efter ha upplevt kulturen, idrotten och föreningslivet här, kunna bana väg för de här frågorna på olika sätt.

Vad lägger du i begreppet kreativitet?

– Att ställa dig frågan: måste det vara på ett visst sätt? Och sedan omvandla tanken till handling. Du kan utgå från något befintligt och göra om det till en mer attraktiv kontext.

Varför tror du att Lund utnämnts till Europas mest kreativa stad i sin storlek?

– Jag tror att man jobbat strukturerat på flera plan – alltifrån näringsliv, till universitet och kommun. Därför tänker jag både förstärka strukturen, men också bidra till de mjukare kulturvärderingarna i mitt uppdrag. Du vet ju vad man säger – ”The culture eats strategy for breakfast”.

Hur tänker du dig Lunds utveckling för att bli än mer kreativ och kulturell som stad?

– Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ha en otrolig viktig roll att vara möjliggörare efter pandemin, men också att vara en taktskapare genom att tydligt ta lead. Lund som helhet ska ta några kliv uppåt i de här frågorna. Vi ser att det kommer att hända många spännande saker framöver, samtidigt som vi behöver hantera flera utmaningar och vara proaktiva och anpassningsbara för att kunna möta samtiden. Och det är svårt, särskilt som vi inte vet exakt hur utvecklingen och kulturlivets framtid kommer att se ut, säger Mårten Hafström.

Om du får gissa – hur kommer framtidens kulturliv att se ut i Lund?

– Ungdomskulturen har inte fått komma till sin rätt än, men det väntar runt hörnet. Just nu produceras mycket digitalt content där man inte behöver fysiska scener på samma sätt som tidigare för att nå ut med sitt material, det gäller både musik och digitala konst. Jag tycker det är jättespännande att bevaka vad som kommer och se hur vi på bästa sätt kan möjliggöra initiativ och låta dem höras och synas, säger Mårten Hafström och fortsätter:

–  Stadsrummet kommer att spela än annan, men väldigt viktig roll för konst och kultur efter pandemin. Jag tror att våra offentliga rum kommer att aktiveras på ett helt annat sätt än tidigare. Genom att i princip alla tillåts vara i det offentliga rummet blir kulturen på så vis också mer demokratisk då alla får ta del av det. Publiken kommer att efterfråga det unika och vilja att det offentliga rummet ska erbjuda det oväntade, lekfulla, det som präglar just den här platsen och förstärka det med konst och upplevelser. Jag tror på en revival av kultur och kreativitet i det offentliga rummet.

Vad krävs för att en kommun eller stad ska uppmuntra till engagemang och kreativitet?

– Ärligt talat tror jag inte det är medborgarna som behöver mer kreativitet utan att det är kommunerna som behöver bli bättre på att tillvara ta det engagemang som redan finns. Vår roll är också att lyssna in medborgarna och ta hand om deras idéer på ett så bra sätt som möjligt, säger Mårten Hafström.

Hur tänker du kring kreativitet inom fritidsområdet?

– Kreativitet, kultur och fritid går hand i hand. Beachvolleyplanen och utegymmet på Mårtenstorget i sommar erbjuder exempelvis en kombination av musik och idrott. Men det går så klart att göra mycket inom området. Ett jätteintressant exempel är kulturcoachen Karin Wahlén som kontrakterats av Östersunds fotbollsklubb. Den långsiktiga kultursatsningen i klubben har inneburit att teamkänslan stärkts oerhört mycket – bara genom att tänja på gränserna och våga göra sig sårbara framför varandra har de skapat högt i tak och en känsla av att växa. Laget har framfört danser, rappat och så vidare där det gemensamma målet varit att bli bättre som lag.

Vad ser du för vinster med att jobba mer kreativt?

– Det finns inget egenvärde i att sätta på sig en rolig hatt bara för sakens skull och tro att man kommer att jobba mer kreativt. Det handlar snarare om vad man signalerar, vad det har för symbolvärde och att därefter aktivt jobba för att skapa en struktur för innovation och en tillit både till medarbetare och medborgare. Jag menar att tanken på att medborgarna ska gynnas måste finnas med i allt vi gör, för att ständigt kunna vara relevanta. Det är lätt att det blir ”vi och de” mellan kommunen och medborgarna. Egentligen handlar allt om att vi tillsammans ska skapa en jävligt bra plats att bo och leva på.

Fakta om Mårten Hafström

Ålder: 38

Bor: Ängelholm

Gör: Kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun