Kulturombud

I Lund finns många kulturaktiva pedagoger på skolor och förskolor. Arbetet med kulturombudsnätverket går framåt. Ambitionen är att förtydliga rollen, fortbilda och inspirera.

Fortbildningen av kulturombud är en ständigt pågående process och en viktig del av en större modell för kultur i skolan. Till dig som arbetar inom förskola eller skola: vänligen meddela oss när kulturombud byts ut så att vi kan nå rätt personer med information.