Musik

Körstaden med en av Sveriges bästa konsertscener! I Lund finns ett stort och varierat musikutbud. Mejeriet har en av Sveriges bästa konsertscener, men också ett stort antal replokaler för uthyrning.

Hemgården

Kulturnatten och Sommarlund är återkommande arrangemang där inte minst musikkonserterna duggar tätt, liksom Lund Choral Festival som kommit till tack vare stadens starka och aktiva körliv.

Många av fritidsgårdarna i Lund arrangerar konserter, små festivaler och har i många fall replokaler som står till buds inte bara för ungdomar utan alla som behöver någonstans att spela. Kulturskolan i Lund som tillhör Lunds kommun har musikaktiviteter för barn och unga. Inom skolan finns Nordiska ungdomsorkestern och Lunds stadsorkester.

Här hittar du länkar till orkestrar, storband, konsertscener, musikkårer och musikföreningar verksamma i Lund. Saknar du någon aktör, hör av dig till oss så lägger vi till fler.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/musik