Odlinglotter

Odlingslotter utan stuga finns att arrendera i Lund, Dalby och Södra Sandby. Odlingslotterna förmedlas via en kö som du anmäler dig till här på hemsidan.

Odlingslott med vattenkanna

Aktuellt

 • Från och med den 18 oktober börjar vattnet stängas av på koloni- och odlingsområden i Lunds kommun. När vattnet väl är avstängt på området ber vi er att öppna kranar och dylikt för att förebygga att ledningar och kranar spricker vid minusgrader. Vattnet sätts återigen på inför påskhelgen 2022.

Hur ställer jag mig i kö?

 • Du måste vara folkbokförd i Lunds kommun.
 • Du måste ha BankID och e-postadress för att kunna ställa dig i kö och ta emot erbjudanden. 
 • Det finns en kö för alla områden. 
 • Har du redan en lott? Du kan ställa dig i kö för att byta lott, men det är inte tillåtet att arrendera flera lotter. Din nuvarande lott måste sägas upp innan du kan teckna avtal för en ny lott.

Här hittar du anmälningsfunktionen:

Ställ dig i kö till odlingslott


Vad händer när jag anmält mig till kön?

 • Erbjudande om lediga lotter skickas endast via e-post. 
 • Du kan logga in via Självservice/Min sida för att se din köplats.
  Självservice/Min Sida 
 • Du måste bekräfta din plats i kön vid de tillfällen vi gör ett utskick till alla sökande. Detta gör vi för att hålla kön aktuell.

När och hur får jag erbjudande om lott?

 • När första erbjudandet kommer beror helt på hur många odlingslotter som blir lediga. Till populära områden kan kötiden vara några år.
 • Erbjudande om lediga lotter skickas med via e-post med en länk till en webbsida där du kan läsa mer om de lotter som är lediga just nu och hur du gör för att anmäla ditt intresse. Du behöver inte svara om du inte är intresserad av lotten. Du ansvarar själv för att uppdatera e-postadress och telefonnummer genom att logga in på Min Sida och ändra under rubriken "Mina uppgifter".
  Logga in på min sida

Vad kostar det?

Från och med 2021 kostar odlingslotterna 5,08 kronor per kvadratmeter och år. Storleken på lotterna varierar mellan 50 och 200 m2.  

Arrendeavgiften betalas per år och kan inte delas upp per månad. Den som får sin odlingslott efter den 20 augusti, när odlingssäsongen går mot sitt slut, betalar ingen arrendeavgift första kalenderåret. Du som odlar på Råbylund betalar din arrendeavgift till föreningen, inklusive en föreningsavgift á 150 kr/år.

Hur tecknas avtal?

För att kunna skriva ett arrendeavtal behöver vi namn, personuppgifter, postadress, telefon och e-postadress.  Vi skickar avtalet till dig via e-post och du signerar med hjälp av BankID. När kommunens representant har undertecknat kan du ladda ner eller skriva ut det färdiga avtalet.

Finns det vatten och kompostjord?

 • Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten på alla områden. Vattnet sätts på när tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost, men det finns inget fast datum. 
 • Vi har inte möjlighet att leverera kompostjord till odlingslottområden och fräser inte odlingslotter annat än i undantagsfall.

Hur säger jag upp min lott?

Odlingslotterna arrenderas ut ett kalenderår i taget. Arrendetiden förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning görs senast 31 december. Om uppsägningen kommer in senare måste du betala även för det nya året. Arrendeavgiften återbetalas inte. Lunds kommun har också möjlighet att säga upp avtalet, till exempel om odlingslotten inte sköts. 

Vill du inte odla längre? Använd vår e-tjänst för att anmäla att lotten ska slutbesiktigas. Kommunen bekräftar uppsägningen via e-post när slutbesiktningen är klar och godkänd. 

E-tjänst för slutbesiktning och uppsägning

Om du odlar på Råbylunds odlingsområde, kontakta föreningens styrelse för att säga upp ditt avtal. 

Vilka regler gäller för lotten?

 • Det är inte är tillåtet att överlåta sin lott på någon annan. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. En ledig lott fördelas alltid via vår kö.
 • På odlingslotterna får du inte bygga något större än exempelvis redskapslådor eller drivbänkar, vilket innebär att du inte får anlägga något som kräver bygglov. Du ansvarar själv för eventuell utrustning på lotten. För mer information, se ordningsreglerna nedan. Observera att det finns separata regler för odlingsområdet på Råbylund.
 • Koloni- och odlingslottsverksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy, mer information nedan.
 • Om odlingslotten inte sköts enligt gällande regler kan den sägas upp. Denna regel har förtydligats i avtalet som börjar gälla från 2020. Synpunkter på hur en odlingslott sköts lämnas till tekniska förvaltningen via vår e-tjänst för felanmälan som du når på hemsidan, eller via appen Felanmälan Lunds kommun. Synpunkter som gäller odlingsområdet på Råbylund lämnas till föreningens styrelse.
 • Du får inte odla arter som räknas som invasiva. Förbudet gäller till exempel Gudaträd, Alianthus altissima.
  Läs mer om invasiva arter

Fler vanliga frågor om odlingslotter

Kartor över odlingsområden

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/odlingslotter