Lekplatser

Varje år händer något nytt på några av kommunens drygt 160 lekplatser, och vi bygger också nytt. Några lekplatser är särskilt utformade för att vara tillgängliga för så många som möjligt.

Klätterställning

Hitta din lekplats

Kartan visar allmänna lekplatser som sköts av kommunens tekniska förvaltning. Om du zoomar in i kartan kan du se lekplatsernas namn. Längre ner på den här sidan finnns även en lista med alla lekplatser.

Hitta en lekplats via vår karta

Rapportera fel

Upptäcker du något som behöver åtgärdas kan du anmäla det i vårt felhanteringssystem. 

Gör en felanmälan

En tillgänglig lekplats ska fungera för alla

En tillgänglig lekplats ska fungera för såväl funktionsnedsatta vuxna med leksugna barn, som för barn med olika typer och grader av funktionsnedsättningar. Vi planerar nya lekplatser utifrån dessa krav, och vi arbetar också kontinuerligt med att åtgärda enklare hinder på befintliga lekplatser. Lekplatsen i Vegaparken och Snäckan på Linero har en extra hög grad av tillgänglighet. 

Hur renoverar vi?

Lunds kommun sköter ca 160 lekplatser varav 2-3 renoveras varje år. I renovering ingår nya lekredskap och ny sand, men även gallring bland häckar/buskar. Lekredskap som skadats och bedöms vara en säkerhetsrisk tas bort så fort de upptäcks men kan inte alltid ersättas på grund av begränsade resurser. Att renovera en lekplats kostar mellan 200 000 kronor och en miljon kronor, beroende på omfattning och lekplatsens storlek.

Säkerhetsbesiktning och kontroller

Alla lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen. Dessutom kontrolleras lekredskapen fyra gånger varje år.  

Säkerhetsbesiktningen görs i november så att vi kan arbeta med planering och åtgärder under vintern. Utifrån besiktningen görs olika åtgärder. Om besiktningen visar på allvarliga fel, så kallade A-fel, gör vi en omedelbart åtgärd i form av reparation, avspärrning eller borttagning. Om besiktningen visar på B-fel görs en bedömning om det går att reparera eller om redskapet måste tas bort inom den närmaste tiden. Borttagning som inte är akut görs utifrån entreprenörens planering. Mindre fel åtgärdas vid nästa planerade underhållsinsats.

Säker lek har högsta prioritet (nyhet från mars 2021)

Vi informerar med anslag på lekplatsen om större lekredskap har tagits bort av säkerhetsskäl.  Alla redskap kan inte ersättas. Vi gör bland annat en bedömning av hur lekplatsen ser ut i övrigt och vilka lekmöjligheter som finns i närheten. Behov av nya redskap tas med i planering och budgetprocess. Det kan också ta tid att få nya redskap på plats utifrån de krav som ställs på planering och upphandling. Leveranstider för redskap och tillgång till entreprenörer för montering påverkar också processen. 

Löpande tilllsyn

Papperskorgar töms och sanden rensas från glas, cigarettfimpar m.m. en gång/vecka. Soffor, bord, plank och papperskorgar kontrolleras en gång per år ur säkerhetsperspektiv. Gräsmattor kring lekplatser klipps var 14:e dag. Ogräs i planteringar rensas tre till fyra gånger per år. Beskärning av buskar sker enligt en plan som gäller för hela kommunen.

Allmänna lekplatser i lista

Brunnshög

 • Gryningen, adress: Gryningsparken 1

Gunnesbo

 • Hedenhöslekplatsen, adress: Gunnesboparken 3
 • Paradislekplatsen, adress: Gunnesboparken 2
 • Gula hästen, adress: Fornängen 1
 • Draken, adress: Fornängen 2

Håstad

 • Lekan, adress: Byhemsvägen 11

Klostergården

 • Mullret, adress: Tordönsvägen 1

Kobjer

 • Svängen, adress: Sliparelyckan 1
 • Slåtterbacken, adress: Slåtterbacken 1
 • Kobjers lekplats, adress: Kobjersparken 1
 • Tulpanen, adress: Tulpanparken 1

Linero

 • Blåtanden, adress: Vikingaparken 1
 • Norränga, adress: Vikingaparken 3
 • Runan, adress: Runparken 1
 • Högars lekplats, adress: Tre högars park 1
 • Blåtungan, adress: Tre högars park 2
 • Hövdingen, adress: Hövdingaparken 1
 • Dalen, adress: Hyllebäcksdalen 1
 • Snäckan, adress: Frejas sal 1

Mårtens Fälad

 • Sommarlovslekan, adress: Sommarlovsparken 1
 • ABC-lekan, adress: Kollegieparken 1
 • Vipegröningen, adress: Vipegröningen 1
 • Sälen, adress: Arendalastigen 2

Möllevången

 • Vasalekplatsen, adress: Vasaplatsen 1
 • Pingvinens lekplats, adress: Tingvallen 1
 • Möllevångsvallen, adress: Möllevångsvallen 1
 • Sofiaparken, adress: Sofiaparken 9
 • Margaretaparken, adress: Margaretaparken 1

Nilstorp

 • Äpplehagen, adress: Äpplehagen 1
 • Dynesgröningen, adress: Dynesgröningen 1
 • Päronet, adress: Trädgårdstäppan 1

Norra Fäladen

 • Sankt Hans lekplats, adress: Sankt Hans park 1
 • Lusingen, adress: Muskötparken 1

Nöbbelöv

 • Decemberfältet, adress: Decemberfältet 1
 • Persiljebacken, adress: Oscarshemsparken 1
 • Pandan, adress: Nöbbelövsparken 1
 • Hubertusparken, adress: Hubertusparken 1

Papegojelyckan

 • Papegojan, adress: Papegojelyckan 1
 • Fågelparken, adress: Fågelparken 1
 • Vildanden, adress: Vildandsparken 

Professorstaden

 • Tornaplatsen, adress: Tornaplatsen 1
 • Sankt Jörgens lekplats, adress: Sankt Jörgens park 14

Råbyholm

 • Balders hage, adress: Balders hage 1

Råbylund

 • Slåttervallen, adress: Slåttervallsparken 1
 • Marialekan, adress: Mariaparken 1
 • Trilobiten, adress: Fossilparken 1

Rådmansvången

 • Kludden, adress: Målarevägen 4
 • Pilelyckan, adress: Folkparksvägen 6

Sankt Lars

 • Regnbågen, adress: Regnbågsgången 40
 • Ekorren, adress: Åparken 1

Stampelyckan

 • Vegalekan, adress: Vegaparken 1
 • Planetstaden, adress: Stampehagen 1

Stångby

 • Törnrosas lekplats, adress: Törnrosaparken 1
 • Gästabudsparken, adress: Gästabudsparken 1
 • Tåget, adress: Vagnparken 1
 • Loket, adress: Lokparken 1
 • Husaren, adress: Träffparken 1

Södra innerstaden

 • Revingelyckan, adress: Revingelyckan 1
 • Stadsparkslekplatsen, adress: Stadsparken 1
 • Änggatan, adress: Änggatan 7

Tuna

 • Elias Fries park, adress: Elias Fries park 1
 • Tunaparken, adress: Tunaparken 1
 • Galjevångsbacken, adress: Galjevångsbacken 1

Vallkärra

 • Kronhjulet, adress: Kronhjulsstigen 2
 • Grytan, adress: Linåkersparken 1

Värpinge

 • Värpinge by, adress: Höjeåvägen 1
 • Värpinges stora leka, adress: Per Johans park 1
 • Styrkelekplatsen, adress: Per Johans park 2
 • Solurslekan, adress: Ständernas park 1

Västra innerstaden

 • Polhemslekan, adress: Pilegatan 1
 • Mästers park, adress: Mästers park 1

Östra Torn

 • Basunen, adress: Dirigentparken 2
 • Gåsatoften, adress: Gåsatoften 3
 • Bananlekplatsen, adress: Bananparken 1
 • Indianlekan, adress: Toftaryggsparken 1
 • Musiklekplatsen, adress: Orkesterparken 1
 • Speldosan, adress: Speldosan 1

Dalby

 • Albaplan, adress: Albaplan 1
 • Sikten, adress: Sikten 1
 • Pinnmöllan, adress: Pinnmölleparken 1
 • Båtlekan, adress: Möllehagen 1

Genarp

 • Ljungbacken, adress: Fäladsparken 1
 • Kaplanen, adress: Kaplanstigen 30
 • Sågen, adress: Sågarestigen 18
 • Gräntingeparken, adress: Vasestigen 15
 • Vändskivan, adress: Vallmostigen 12
 • Kryddvången, adress: Kryddvången 1
 • Vanningaparken, adress: Tuve Perssons väg 46

Södra Sandby

 • Gulsångaren, adress: Fågelsångsparken 2
 • Lövsångaren, adress: Fågelsångsparken 1
 • Näktergalen, adress: Bokvägen 35
 • Blåmesen, adress: Blåmesvägen 70
 • Ugglebacken, adress: Almbacken 1
 • Majbaggen, adress: Assarhusavägen 5
 • Fjärilen, adress: Assarhusavägen 9
 • Lejonskogens lekplats, adress: Skalbaggevägen 15
 • Törnsångaren, adress: Fågelsångsparken 3

Veberöd

 • Försköningen, adress: Försköningen 1
 • Solplan, adress: Solplan 1
 • Gerties äng, adress: Bäckaparken 1
 • Raggeborg, adress: Astrakangatan 14
 • Gula lekan, adress: Leråkersvägen 30
 • Blåa lekan, adress: Hampåkersvägen 30
 • Mopsen, adress: Tväråkersvägen 40
 • Gröna lekan, adress: Taktegelvägen 11
 • Bruna lekan, adress: Ugnsvägen 13
 • Tegelbrukets lekplats, adress: Lergrävareplatsen 1
 • Piraten, adress: Handklappningsparken 1
 • Dammens lekplats, adress: Stubbåkern 1
 • Idalalekan, adress: Russgatan 16
 • Lökadal, adress: Lökadalsparken 1
 • Dolomiten, adress: Tegelmästarvägen 37

 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/lekplatser