Valborg och siste april

Även i år ställer vi tillsammans in firandet av siste april och valborg i Stadsparken för att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Parken kommer att vara stängd den 30 april. Det ges inte heller några tillstånd för andra valborgsbål på allmän plats i år.

Text om att inte festa siste april 2021

Inget firande i Stadsparken 2021

I år har Lunds kommunfullmäktige tagit beslut om ett tillfälligt vistelseförbud för allmänheten i Stadsparken från kl 06.00 den 30 april till kl 06.00 den 1 maj. Beslutet har fattats med stöd av den så kallade pandemilagen (Covid-19-lagen) för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Covid-19-lagen ger regeringen, förvaltningsmyndigheter och kommuner möjligheter att vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt minska risken för smittspridning i sådana miljöer som omfattas av lagarna.

Arbetet med att sätta upp staket runt parken startar den 26 april. Entreérna hålls öppna fram till stängningsdags den 30 april. Staketet monteras ner under vecka 18.

Stadsparkscaféet, Mejeriet och Högevallsbadet berörs inte av avstängningen. Däremot kommer Söderlyckans skateboardpark att hållas stängd och Lunds Universitet stänger Botaniska trädgården. 

Bakgrund

Stadsparken brukar stå i fokus när siste april eller valborg firas i Lund den 30 april. Firandet består vanligtvis av två delar: en spontan picknick under dagen och ett traditionellt firande som arrangeras av Lunds kommun på kvällen. Båda delarna är inställda 2021 på grund av pandemin.

Tidigare år har den spontana picknicken samlat 25 000–30 000 besökare, varav många kommer resande från olika håll i landet. Situationen med coronaviruset innebär att alla måste tänka om. Det är viktigt att undvika resor, hålla avstånd och undvika folksamlingar för att minska smittspridningen. 

Till föräldrar med barn under 18 år vill vi rikta en speciell uppmaning: prata med era barn och förklara varför det är extra viktigt att inte samlas i Stadsparken eller på någon annan plats i år.

Stadsparken ligger kvar och våren kommer igen – välkommen tillbaka!

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/valborg