Ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken i Lund är en kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin. Vi skapar olika forum och former för att unga mellan 12-25 år i Lund ska få göra sina röster hörda.

Ungdomsombud

Ungdomsting

Ungdomstinget är ett forum där unga mellan 12 och 25 år samlas för att engagera sig, påverka och diskutera frågor som är viktiga för unga i Lund. Målet med Ungdomstinget är att alla ungdomars åsikter i frågor som rör just dem ska föras fram och skapa en plattform för inflytande i kommunen. Ungdomstinget innehåller föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa unga från skolor i hela Lund och föreningar som jobbar både i Lund och i hela Sverige. Ungdomstingen görs två gånger per termin och planeras och genomförs av unga själva och sker på skoltid, oftast förmiddagar.

Information om när nästa Ungdomsting är hittar du på:
www.ungilund.se
eller på våra
sociala medier, Ung i Lund.

Inflytandecaféer

Våra Inflytandecaféer vänder sig till dig som går i särskola. Här ligger fokus på att delta i olika workshop-stationer där du får testa på allt från att pärla åsikstsarmband till att prova street art eller forumteater. Inflytandecaféerna kom till när vi insåg att särskoleelever sällan fanns representerade på Ungdomstinget. På caféerna handlar det om att prova på olika aktiviteter och uttrycka och utforska sina demokratiska rättigheter på ett mer praktiskt sätt. Inflytandecaféerna sker ett par veckor innan Ungdomstingen och har samma tema, allt för att ungdomarna från särskolan ska känna sig extra välkomna på Ungdomstinget. På caféerna använder vi oss av metoden grafisk facilitering, vi ritar upp ungdomarnas åsikter på en jättestor illustration. Efter cafét används illustrationen i påverkansarbete. Information om när nästa Inflytandecafé är hittar du på länkarna ovan.

Vad gör Ungdomspolitiken i Lund?

Utöver Ungdomsting och Inflytandecaféer erbjuder vi elevrådsdagar, stöd till ungas egen organisering i form av särskilda bidrag och coachning, stöd i att skriva Lundaförslag, se till att ungas röster hörs i olika stora processer i kommunen, utbildar i frågor om Barnkonventionen och mycket mer. Du kan läsa mer om vår verksamhet på: www.ungilund.se

Kontakt

Anna Sigurgeirsdóttir

Enhetschef för stöd och strategi.
E-post: anna.sigurgeirsdottir@lund.se

Fanny Holmberg 

Ungdomsombud
E-post: fanny.holmberg2@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/ungdomspolitiken