Försäkringar

Ditt barn är försäkrat om något skulle hända i skolan eller förskolan. Läs mer om försäkringarna här nedanför.

Barnen är försäkrade för olycksfall hos Protector, samt har en reseförsäkring hos If. Reseförsäkringen gäller även dig som är anställd hos Lunds kommun och som är på tjänsteresa.

Olycksfallsförsäkringen gäller för elever både i kommunala skolor och friskolor, samt för elever från Lund som går i skolan i en annan kommun.

Olycksfallsförsäkring för elever

Här kan du läsa mer om reseförsäkringen som gäller för elever, praktikanter, anställda, förtroendevalda m.fl. i Lunds kommun.

Reseförsäkring

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/forsakringar