Olycksfallsförsäkring för elever

Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkringar för elever i Lunds kommun.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Avtalstid: 2021-01-01 – 2021-12-31

Försäkringen gäller för:

  • elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och för fritidsverksamhet (hela året, hela dygnet)
  • personer placerade i familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj och enligt LSS med mera (hela året, hela dygnet)
  • elever i kommunal vuxenutbildning och vissa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller arbetsträning eller praktik (bara skol/verksamhetstid)

Försäkringen gäller för både kommunala skolor och friskolor, och för elever från Lund som går i skolan i en annan kommun. Observera att det är målsman som ansvarar för att en personskada anmäls till försäkringsbolaget!

Skadeanmälan

Skadeanmälan sker via Protectors hemsida

Tryck på Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall.

Avtalsnummer

1651682-1.1

Självrisk

Ingen självrisk

Äldre skador

Skador ska anmälas till det bolag som försäkrade vid skadetidpunkten. För elevolycksfallsförsäkringen gäller:

  • 2020: Protector
  • 2015-2019: Länsförsäkringar
  • 2010-2015: IF
  • 2005-2010: Folksam
  • 2000-2005: Länsförsäkringar

Kontakta oss för mer information

Namn: Sirpa Tomasson, barn- och skolförvaltningen
E-post: sirpa.tomasson@lund.se

Namn: Annica Danielsson, utbildningsförvaltningen
E-post: annica.danielsson@lund.se

Du hittar mer information om försäkringen på länkarna nedan.