Förskola och barnomsorg

I Lunds kommun erbjuds alla barn en plats i kommunal förskola från 1 års ålder till och med skolstart. På förskolan får barnet omsorg medan föräldrarna arbetar eller studerar. Förskolan har också en egen läroplan och är en första viktig del av barnets utbildning.

Ansök om en plats i förskolan

Är det dags för ditt barn att börja i förskolan? Om du ansökt om en plats senast fyra månader innan du vill att barnet ska börja, och barnet är i åldern 1-5 år, är du garanterad plats i någon av förskolorna i Lunds kommun.

Ansök, ändra eller säg upp plats i förskolan

Alla förskolor

Här kan du läsa om de kommunala och fristående förskolor som finns i Lunds kommun.

Förskolor A-Ö

Rätt till plats i förskola

Från den dag ditt barn fyller ett år har du som förvärvsarbetar eller studerar rätt till plats på förskola.

Allmän förskola

Allmän förskola ger möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte går i förskola. Alla barn har rätt till allmän förskola från och med 1 september det år de fyller tre år oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. Allmän förskola är avgiftsfritt 15 timmar per vecka när det inte är lov i skolan, och tiden är måndag-fredag klockan 9-12. Ansökan behöver göras.

Föräldraledig eller arbetssökande

Du som är arbetssökande eller föräldraledig med ett yngre syskon kan ha ditt barn i förskolan 25 timmar varje vecka. Ditt barn får vara på förskolan mellan klockan 09–14.

Om behovet ändras när du får en tillfällig eller tillsvidare anställning måste du meddela förskolan detta i så god tid som möjligt.

Blankett - Anmälan om ändrade vistelsetider för barn till föräldraledig eller arbetssökande 

Är du sjukskriven eller har graviditetspenning får ditt barn vara på förskolan utifrån de behov som finns.

Barnets eget behov

I vissa fall kan ett barn erbjudas plats på förskola på grund av familjens situation i övrigt eller för att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta bedöms i varje enskilt fall.

När du är ledig

När någon av föräldrarna är ledig (vid semester eller lov) är grundregeln att barnet inte får vara på förskolan.

Öppettider på förskolan

De kommunala förskolorna har öppet mellan 6.00-18.00 på vardagar då det finns behov av omsorg. Vid styrkt behov kan rektorn besluta att förlänga öppettiden till 18.30.

Föräldrar som arbetar obekväm arbetstid eller natt har möjlighet att ansöka till Delfinens förskola som har öppet dygnet runt. 

Kvälls-, natt och helgomsorg

Öppen förskola

Lunds kommun har två öppna förskolor. Till öppna förskolan går du tillsammans med ditt barn som ännu inte börjat på förskolan.

Öppna förskolor

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/forskola-barnomsorg