Ansök, ändra eller säg upp plats

För att ansöka om och säga upp plats i förskolan använder du en e-tjänst. Tänk på att ansöka senast fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja och säga upp platsen två månader innan sista önskade dagen på förskolan.

Ansök om och säg upp plats i kommunens förskolor 

Så här använder du e-tjänsten

När du ansöker om plats i förskola

Ansök i god tid

Du är garanterad plats i någon av förskolorna i Lunds kommun om du söker senast fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja förskolan. Barnet ska vara i åldern 1-5 år.

Vill du ha plats i samband med terminsstart på hösten bör du ansöka om plats senast i februari samma år. Första uttagningen sker i mars och har du ansökt i tid är det större chans att du får ditt förstahandsval.

Du underlättar planeringen av verksamheten om du ansöker om plats i god tid.

Syskonförtur och andra turordningsregler

För att syskon ska få större möjlighet att gå på samma förskola tillämpas syskonförtur. Det betyder att barn som har syskon hamnar före barn utan syskon i kön till förskolan där syskonet går. Syskonförturen innebär däremot inte att man är garanterad plats på samma förskola. Som syskon räknas i detta fall alla barn som bor tillsammans i samma hushåll, oavsett om de är biologiska syskon eller ej.

Barn med syskonförtur placeras först, därefter placeras barnen i kö utifrån födelsedatum på så sätt att äldre barn går före yngre barn.

Man måste inte ange flera alternativ i sin ansökan, men det ökar chanserna att få en plats på en förskola som man föredrar. Finns det inte plats på önskade förskolor så placeras barnet på en förskola där det finns plats. 

Bekräftelse på ansökan

När du ansökt om plats får du en bekräftelse på att din ansökan är mottagen. Hör av dig till barn- och skolförvaltningen om du ännu inte fått en bekräftelse när det gått tre dagar.

Tacka ja till erbjuden plats

Om ni är två vårdnadshavare är det viktigt att båda tackar ja till den erbjudna platsen inom den tid som anges. Har du registrerat en e-postadress får du erbjudande om plats med e-post, i annat fall kommer detta med vanlig post. Om du tackar nej till den erbjudna platsen behöver du göra en ny ansökan.

Om du inte bor i Lunds kommun

Planerar du att flytta till Lunds kommun kan du ansöka om förskola redan innan du flyttat hit.

Som boende i en annan kommun kan du också söka plats till en av Lunds kommuns förskolor. Lunds kommun har inte skyldighet att ta emot ditt barn, men kan göra det i mån av plats. Ett barn har dock rätt att bli mottaget i en annan kommuns förskola om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Vad som anses vara särskilda skäl bedöms i varje enskilt fall.

Säg upp platsen minst två månader i förväg

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats, ska du göra det senast två månader före sista dagen barnet ska vara på förskolan. Du behöver inte säga upp förskoleplatsen när ditt barn börjar skolan, det görs automatiskt dagen innan skolstart.

Byte av förskola

Om du ska flytta inom kommunen kan du ansöka om en ny förskola nära hemmet. Gör en ansökan enligt anvisningarna ovan. I andra fall kan byte bara göras i mån av plats och i samband med terminsstart (januari eller augusti-september).

Ändra tiderna för barnet vid föräldraledighet eller om du är arbetssökande

Om du som vårdnadshavare blir arbetssökande eller ska vara föräldraledig har barn på förskolan och fritids rätt att ha kvar platsen, om inte fritidsplatsen behövs till annat barn, samt med begränsade tider inom förskolan. 

Blankett - Anmäl ändrade vistelsetider för barn till föräldralediga eller arbetssökande

Uppehåll vid föräldraledighet

När du är föräldraledig med ett yngre syskon kan du ansöka om uppehåll från förskolan. Uppehållet ska vara i minst två kalendermånader och barnet har sin plats kvar. Använd blanketten nedan. Den ska lämnas till förskolan två månader före uppehållet.  

Blankett - Anmälan om uppehåll i samband med föräldraledighet

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/forskoleplats