Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider) och är bosatt i Lunds kommun, finns möjlighet för ditt barn att få kvälls-, natt- och helgomsorg. Verksamheten är förlagd på Delfinens förskola på Norra Fäladen.

Lunds kommun erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg till barn vars föräldrar arbetar på obekväma arbetstider, det vill säga på tider då den ordinarie förskole- eller fritidsverksamheten inte är öppen. Kvälls-, natt- och helgomsorg gäller på vardagar mellan kl. 18.30-06.30, samt lördagar, söndagar och helgdagar.  

Plats kan erbjudas till barn som fyllt ett år fram till vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Rätt till plats inom kvälls-, natt- och helgomsorg 

För att ta del av kvälls-, natt- och helgomsorgen krävs att både vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och barnet är folkbordförda i Lunds kommun och att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger. Kvälls-, natt- och helgomsorgen tar bara emot barn som är bosatta i Lunds kommun, barn som är bosatta i andra kommuner har alltså inte rätt till plats. 

Vårdnadshavare som är folkbokförda på samma adress, har rätt till kvälls-, natt- och helgomsorg om båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid.  

Vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser har rätt till kvälls-, natt- och helgomsorg och minst en av vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid och att barnet under denna tid bor hos vårdnadshavaren (så kallat växelvis boende). Vid växelvis boende behöver behovet av kvälls-, natt- och helgomsorg styrkas med intyg.  

Vårdnadshavare har inte rätt till kvälls-, natt- och helgomsorg under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.  

För att kunna ta del av kvälls-, natt- och helgomsorg behöver vårdnadshavaren visa arbetsintyg eller arbetsschema, signerat av chef/arbetsledare, där behovet av kvälls-, natt- och helgomsorg framgår.  

Erbjudande av plats  

Placering i kvälls-, natt- och helgomsorg erbjuds när plats finns tillgänglig och villkoren för plats är uppfyllda. Inom två veckor från det att vårdnadshavare fått erbjudande om placering, ska besked lämnas till barn- och skolförvaltningen, om platsen önskas eller ej.  

Avgift för kvälls, natt- och helgomsorg

För kvälls-, natt- och helgomsorg sker betalningen via avgiften för den totala omsorgen (ordinarie verksamhet plus kvälls-, natt- och helgomsorg) enligt gällande regler.  

Läs mer på sidan för information och avgifter i förskola och fritidshem.

Ansökan och uppsägning av plats 

Ansökan och uppsägning av plats görs till barnomsorg@lund.se och hanteras av barn- och skolförvaltningen. Frågor om kvälls-, natt- och helgomsorg kan du antingen mejla till samma e-postadress eller ringa 046-359 50 00. 

Relaterad information