Här bygger och renoverar vi skolor

Vilka förskolor och skolor byggs om, renoveras och uppdateras? Var byggs det nya skolor och förskolor? Här hittar du planerade och pågående projekt.

Lundafastigheter och Serviceförvaltningen förvaltar och underhåller förskolor, skolor och idrottshallar, men bygger också nytt, bygger om eller bygger till utifrån kommunens behov.

Brunnshög F-3

I Brunnshög kommer det att byggas en ny F-3-skola samt idrottshall.

Status: beslutad men ej påbörjad (kommer tidigast att påbörjas 2023).
Adress: ej klar (Östra Torn 27:2)
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: -

Campus Vipan

Om- och tillbyggnad av området för framtida samlokalisering av gymnasieskola och komvux.
Läs mer om projektet 

Enestugan

Enestugans förskola består idag av en äldre huvudbyggnad, som uppskattningsvis är från 1970-talet. Huset är sedan tillbyggt vid ett senare tillfälle. Eftersom antalet förskoleelever i Genarp ökar och förskolans lokaler börjar bli gamla, ska den ersättas av en ny byggnad. Den nya förskolan byggs för sex avdelningar med kök, möjlighet att sova ute och en solcellsanläggning som delvis ska försörja förskolan med el. Skolgården till Enestugan är stor och rymlig. Även efter ombyggnaden ska skolgården behålla en stor del av sin naturliga prägel.  Under byggtiden kommer barnen att evakueras till Welins förskola som ligger i närheten. 

Status: Sommaren 2021 inleds rivningen av Enestugans förskola. Så snart rivningen är klar, börjar vi med markarbetet och grundläggningen till den nya byggnaden.
Adress: Södra Fäladsvägen 7, Genarp.
Arkitekt: Wigot Arkitekter.
Entreprenad: NBI.
Beräknad inflyttning: Tredje kvartalet 2022.
Påverkan av trafiken: Gång- och cykelvägar i närheten av arbetsplatsen ses över av säkerhetsskäl. Eventuella omledningar skyltas på plats. Flödet av lastbilstrafik till och från bygget ökar i omgångar med en första våg i samband med rivnings- och markarbetet i juni. I dagsläget bedömer vi inte att det behöver bli några några omledningar av trafiken. Trafikfrågan uppdateras löpande och blir det någon ändring skyltar vi på plats.

Hedda Anderssongymnasiet + Svaneskolan

Ny gymnasieskola och nytt högstadium på den tomt där gamla Svaneskolan låg.
Läs mer om projektet 

Råbylundskolan

Lunds kommun ska bygga en ny skola för årskurs F-3 i Råbylund. 300-360 elever ska gå i skolan, som också ska inrymma en mindre idrottshall. På platsen ska vi även bygga en gymnastikhall. 

Status: Bygget startar i december 2020
Adress: Ännu ej bestämd 
Arkitekt: Horisont Arkitekter AB
Entreprenad: Servicekuben AB
Beräknad inflyttning: Hösten 2022.

Läs mer om projektet