Grundskola

I grundskolan går alla barn mellan 6 och 16 år. I början av det år ditt barn fyller 6 år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i förskoleklass. Inom kommunen kan du välja mellan både kommunala och fristående grundskolor. Har du specifika frågor om ditt barns skolgång, vänder du dig till den skola där barnet går. Utbildningsnämnden ansvarar för de fristående skolorna.

Obligatorisk förskoleklass

Enligt riksdagsbeslut gäller skolplikten från och med det år barnet fyller sex år. I och med det är förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Lunds kommun kan låta ditt barn börja skolan ett år senare om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan handla om funktionsnedsättning, försenad utveckling, sjukdom eller annat modersmål. Frågor kan ställs till 
barnochskola@lund.se 

Information om de fristående grundskolorna

Frågor om de fristående skolorna besvarar skolorna själva. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn i en fristående skola, gör du det direkt hos den aktuella skolan. 

Grundskolor A–Ö

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/grundskola