Prao i grundskolan

Prao – praktiskt arbetslivsorientering – är en del av undervisningen i årskurs 8. Lunds kommun vill erbjuda alla elever en meningsfull, utvecklande och trygg prao och vi söker praoplatser i privata och offentliga organisationer.

Genom praon får eleverna kunskap om yrken och arbetslivet i stort. Den ger förståelse för kopplingen mellan skola, utbildning och arbete och skapar tankar inför kommande yrkesval.

Arbetsgivare som tar emot praoelever brukar uppskatta att få ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet och många gånger kan praotiden innebära att man lockar nya, goda medarbetare till sin arbetsplats.

I Lunds kommun behöver elever inte själva söka sin praoplats, utan fördelningen av praoplatser sköts centralt.

Här har vi samlat information kring vad man bör tänka på kring praon för att både elever och arbetsgivare ska kunna förbereda sig på bästa sätt och få ut det mesta möjliga av praoperioden.

Om prao för dig som är elev

Här finns information om prao riktad till elever och vårdnadshavare

Om prao för dig som är elev

Om prao för dig som är arbetsgivare

Är du arbetsgivare och vill erbjuda praoplats eller veta mer om vad som gäller för prao kan du hitta information här.

Om prao för dig som är arbetsgivare